Επιχορήγηση 133.400 ευρώ στο Δήμο Νεμέας για να πληρώσει τα χρέη του προς τρίτους

Στην επιχορήγηση 151 Δήμων της Χώρας προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 81783/26.11.2020 Απόφαση.

Η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 28.190.490,00 € δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συγκεκριμένων Δήμων προς τρίτους (δηλαδή προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με την αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.Μπορείτε να δείτε το ποσά των Δήμων Νεμέας, Σικυωνίων, Κορινθίων, Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων στους Πίνακες που ακολουθούν:Στήριξε το έργο του nemeapress