Λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία για την «Πελοπόννησος Α.Ε.» 

Την λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της “Πελοπόννησος” Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίασή του χθες Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία την κοινή πρόταση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και του περιφερειακού συμβούλου Νίκου Γόντικα, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: 

“α. Εγκρίνει τη λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Τη διεξαγωγή συνολικού και σε βάθος ελέγχου στην Πελοπόννησος Α.Ε.

Την αναζήτηση και την επιστροφή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου των ποσών των Προγραμματικών Συμβάσεων που δεν διατέθηκαν για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου των Προγραμματικών Συμβάσεων που είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Τη μη υπογραφή άλλων Προγραμματικών Συμβάσεων με την Πελοπόννησος Α.Ε

Την ύπαρξη μέριμνας ώστε κανένας εργαζόμενος στην Πελοπόννησος Α.Ε. να μην χάσει τη δουλειά του, και

β. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για τις ενέργειες που αφορούν το θέμα, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων και νομικών ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μετόχου στην Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”.