Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε επιστήμονες: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (όπως σε δικηγόρους, μηχανικούς, οδοντιάτρους, γεωτεχνικούς, οικονομολόγους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές) σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το εν λόγω επίδομα θα δοθεί εφάπαξ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

Τρόπος χορήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα εισοδήματα που είχαν κατά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020. Και αφού πρώτα γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους από το Taxisnet εν συνεχεία θα δοθεί έγκριση για την πίστωση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Δικαιούχοι

Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι με την προϋπόθεση να είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ και να έχουν ενταχθεί το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους

ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Το εάν θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων που θα κατατεθούν.

Τρόπος φορολόγησης

Το επίδομα θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο από το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και θα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου προσώπου. Επίσης δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης, δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Πηγή: enikonomia.gr