Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Nutri-score -Σε κίνδυνο τα εμβληματικά αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου

Η Περιφερειακή Παράταξη «Πράσινη Πελοπόννησος» με την επικεφαλής Δήμητρα Λυμπεροπουλου κατέθεσαν ήδη από 2 Μαρτίου 2021 επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με Θέμα: «Ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου γύρω από το ζήτημα της διατροφικής σήμανσης Nutri-Score».

Την ώρα που εμείς εδώ στην Πελοπόννησο ασχολούμαστε με τον μικρόκοσμο μας, την ώρα που πολιτικοί και αυτό-διοικητικοί προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που είναι σύγχρονα γεφύρια της Άρτας όπως το ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούνται επιλογές που θέτουν αδίκως σε δυσμενή θέση και  στοχοποιούν  στην εικόνα του Ευρωπαίου καταναλωτή, τα εμβληματικά προϊόντα της Πελοποννήσου και όχι μόνο. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork», που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου 2020, η Επιτροπή προτείνει δράσεις για την παρότρυνση των καταναλωτών να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης της υποχρεωτικής διατροφικής επισήμανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας (FOPL).

Από όλα τα προτεινόμενα συστήματα απεικόνισης διατροφικού προφίλ, φαίνεται να τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής το γαλλικό Nutri-Score. Αν και αρχικά εμφανίζεται πολύ χρήσιμο προς τον καταναλωτή, στην πραγματικότητα το Nutri-Score, λόγω του αλγόριθμου αξιολόγησης που εφαρμόζει, υποβαθμίζει πολλά βασικά, εξαιρετικά, προϊόντα της ελληνικής, και κατ’ επέκταση της μεσογειακής, διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, τα γαλακτοκομικά, κ.ά., αξιολογώντας μόνο πέντε βασικές παραμέτρους, και όχι το συνολικό διατροφικό προφίλ, αγνοώντας βιταμίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες και βιοφαινόλες, αλλά και την ύπαρξη χημικών.

Αδικεί τα φυσικής προέλευσης μονοσυστατικά προϊόντα (ελιάς/ελαιόλαδο), τα οποία μη επιδεχόμενα επεξεργασίας στη σύστασή τους δεν λαμβάνουν υψηλότερη σήμανση (A αντί C), σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα, πολυσυστατικά τρόφιμα, με “συνταγές” ευκολότερα παραμετροποιήσιμες, με αποτέλεσμα εσφαλμένη ενημέρωση για το διατροφικό προφίλ προϊόντων που έχουν προωθηθεί εντός και εκτός ΕΕ ως βασικά συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής.

Μολονότι δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί επίσημα το Nutri-Score, πολλές διεθνείς αλυσίδες διανομής τροφίμων ήδη επιβάλλουν τη χρήση του Nutri-Score στους προμηθευτές τους, υποβαθμίζοντας στην ουσία πολλά ελληνικά προϊόντα, τα οποία αναγκαστικά φέρουν σήμανση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διατροφική τους αξία.

Το συγκεκριμένο σύστημα σήμανσης τροφίμων nutri-score, αντιτιθέμενο στην οδηγία 1169/2011, παραβλέπει τη πολυπλοκότητα της υγιεινής διατροφής, παραπλανώντας, τελικά, τον καταναλωτή.

Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις και από μερίδα επιστημών που πιστεύουν ότι το σύστημα διαβάθμισης Nutri-Score αντίκειται στη μεσογειακή διατροφή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ελαιόλαδο βρίσκεται σε χαμηλότερη κατηγορία από την Coca-cola light”.

Με δεδομένο ότι το θέμα αυτό αφορά έντονα και άμεσα, εμβληματικά προϊόντα της Πελοποννήσου η παράταξη μας έκανε την σχετική επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Για την «Πράσινη Πελοπόννησο»

Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου