Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου 2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου Απαγορεύεται η καύση σε αγροτικές εκτάσεις από 15 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου 2021, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ