Αναφορά κοινοβουλευτικής ομάδας ΚΚΕ με την επιστολή του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι βουλευτές Καραθανασόπουλος Νίκος και Μανωλάκου Διαμάντω

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του συνεταιρισμού για τη στήριξη των καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών και των μικρών και συνεταιριστικών οινοποιείων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας 

Αθήνα 16/4/2021

Οι καταθέτοντες βουλευτές