Πάσχα στη Νεμέα πριν 60 χρόνια – ΦΩΤΟ

Τα χρόνια πέρασαν, τα έθιμα όμως παραμένουν, Πάσχα στη Νεμέα μιάν άλλη εποχή.

Το υπαίθριο ψήσιμο του αρνιού το Πάσχα είναι ένα από τα παλαιότερα ελληνικά έθιμα. 

Ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο μας