Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

VIDEO: Το Live streaming του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας(27/4/2021)

Παρακολουθείστε (Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021) σε μετάδοση μέσω Live-Streaming, την -μέσω τηλεδιάσκεψης- τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Επιχορήγηση ποσού 4681,76 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Γ & Δ   κατανομές    έτους 2021)
  • Επιχορήγηση ποσού 16281,50 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Γ&Δκατανομές    έτους 2021)
  • Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Νεμέας έτους 2021.
  • Έγκρισητροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με  την επωνυμία «Πρατίνας»  έτους 2021.
  • Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με  την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης» 2021.
  • Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη   επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Κ.  Αρχαίων Κλεωνών ποσού 2.314,83€
  • Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη      744,06€  για χορήγηση νέας παροχής στην Αλσύλλιο Άγιου Νικολάου στην Κ. Νεμέας
  • Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NetMetering) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VirtualNetMetering) προϋπολογισμού 74.400,00€