Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κτηνοτρόφοι συζητούν κάθε Παρασκευή

Την Παρασκευή, 14 Μαΐου2021, στις 22.00 και κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231) θα έχει στην διάθεση των προσκεκλημένων κτηνοτρόφων, πάντα για θέματα κτηνοτροφίας, το zoom του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, δήλωσε ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής κατέβαλε πολλές προσπάθειες, με τους περιορισμούς της πανδημίας του covid-19, να κρατήσει σε επαφή τα μέλη του, και καθιέρωσε τις δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις μέσω zoom, που παρεχώρησε ανιδιοτελώς το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα. 

Πέτυχαν να κάνουν σαράντα οκτώ (48) ανοικτές δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κάθε Τετάρτη, στις 12.00 με θέματα Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Έκαναν σαράντα δύο (42) ανοικτές δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κυρίως Τρίτες, στις 20.00 αποκλειστικά με θέματα ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ.

Έγιναν δέκα τρείς (13) ανοικτές δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κυρίως για κτηνοτρόφους, με κτηνοτροφικούς προβληματισμούς, τις Παρασκευές, 20.00.

Μερικά από τα θέματα της Παρασκευής ήταν: Το μέλλον της κτηνοτροφίας, Φορολογικά αγροτών, Βόσκηση στα «δάση», Εργάτες κτηνοτροφίας, Πρόστιμα & ποινές εναντίον κτηνοτροφίας, Ο «θησαυρός» των αποβλήτων-κοπριάς, Διαχείριση νεκρών ζώων, Αγορές Αγροτών, Δασικοί χάρτες κλπ.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε κάθε εκδήλωση υπήρχε προδημοσίευση, ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα zoom, ταυτόχρονη αναμετάδοση της συζήτησης μέσω facebook, ανταπόκριση ευρέως δημοσιοποιημένη με τα κύρια σημεία της συζήτησης και βέβαια το video της συζήτησης ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους στο facebook (και στο youtube).

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που έχουν ως σημαντικά θέματα όλοι οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδος και επί πλέον τα ειδικά θέματα της περιαστικής κτηνοτροφίας, που εντείνονται λόγω της ιδιαίτερα υψηλής αξίας της γης και της επιθετικής επέκτασης του αστικού ιστού, με καταστροφή τόσο του ζωτικού χώρου επιβίωσης της Αττικής κτηνοτροφίας, όσο και με καταστροφή του τρόπου ζωής των παραδοσιακών κτηνοτρόφων της ξηροθερμικής Αττικής.

Ξεκινώντας την μετά την ΑΝΑΣΤΑΣΗ εποχή ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, στην ανοιχτή διαδικτυακή συζήτησης της Παρασκευής, 7/5/2021, προσκάλεσε όσους γνώριζε και μεταξύ τους τους κκ: Νίκο Δημόπουλο, Γιώργο Διδάγγελο, Γιάννη Γκουρομπίνο, Κώστα Μαντζουράνη, Στέργιο Κύρτσο, Ιορδάνη Πετρίδη, Παναγιώτη Πεβερέτο, Αθηνά Μιχαηλίδου, Λευτέρη Γίτσα, Δήμο Δήμου, Βασιλική Λάγκα, Γιώργο Κεφαλά, Αθανάσιο Αγγελάκη, Νίκο Κορδαλή, Ιωάννη Μπούρα & Γιάννη Καζόγλου.

Μετά τις απαραίτητες επικοινωνίες και την συζήτηση με συντονιστή τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη (ΑγροΝέα) την Παρασκευή, 7/52021, η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) ενημέρωσε ότι αποφασίσθηκε να συνεχισθούν οι τακτικές ανοικτές συζητήσεις κάθε Παρασκευή, στις 22.00 (10 το βράδυ) με θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους.

Οι Οργανώσεις (τυπικές με καταστατικό και διαδικασίες επευθυνοτήτων και υπολόγων) της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να έχουν σταθερές τακτικές ημέρες και ώρες διαχρονικά για να εξασφαλίζουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς και συσπείρωσης των εθελοντικά συμμετεχόντων ελευθέρων πολιτών.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις Κινηματικές Ομάδες (χωρίς καταστατικό, αλλά με διακήρυξη υπογεγραμμένη από πολίτες) της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τον τελευταίο καιρό έχουν σχηματισθεί στα social media πολλές διαφορετικές ομάδες με ενδιαφέροντα στην κτηνοτροφία. Μια σχετική επιφανειακή ματιά μπορεί να διακρίνει πάρα πολλές ομάδες, πχ στο facebook, όπως: Ομάδα ψητής προβατίνας (150χ), Πάθος για την γη (55χ), Στέκι των κτηνοτρόφων (45χ), Παρέα των κτηνοτρόφων (36χ), Ελεύθεροι αγρότες (25χ), Γεωπόνοι & αγρότες (22χ), Αγροτικά Νέα (18χ), Η μεγάλη των αγροκτηνοτρόφων σχολή (16χ), Γη & όραμα (13χ), Αγροκτηνοτροφική ζωή (11χ), Αγροκτηνοτρόφοι ενωμένοι (11χ), Αγελαδοτρόφοι & Βουβαλοτρόφοι (11χ), Έλληνες κτηνοτρόφοι.gr (11χ), Πανελλαδική κτηνοτροφική ομάδα εκτατικής-εντατικής (11χ), Farmers Union.gr (11x), Αγρότες Ελλάδος (11χ), Αγρόκτημα (9χ), Κτηνοτροφική παρέα ελλήνων παραγωγών (9χ), Η παρέα των τσελιγκάδων (8χ), Αιγοπροβατοτρόφοι (8χ) και άλλες 50 περίπου ομάδες με λιγότερα από 8.000 μέλη η κάθε μια ….

Μπράβο. Ίσως και να μπορούν να αλληλοενημερώνονται και να δρουν από κοινού …

Την Δευτέρα, 10 Μαΐ 2021, στις 20.00, συμμετέχει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής στην δημόσια συζήτηση για τον Εθελοντισμό & την Κοινωνική Οικονομία στο https://us02web.zoom.us/j/83393509410?pwd=ZldnbFR5cklzWUp4VHpNUGVpOE1WQT09, που οργανώνει η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Την Τρίτη, 11 Μαΐ 2021, στις 21.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής οργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για την χρήση των Social Media από ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ στις δραστηριότητές τους, μόνο για επαγγελματίες Αγρότισσες στο https://us02web.zoom.us/j/81564876208?pwd=MW1hNWNmZVdBOG9qbVpUaDcrZVBrQT09

Την Τετάρτη, 12 Μαΐ 2021, στις 12.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής κάνει δημόσια ανταλλαγή σκέψεων για την ποιότητα του κρέατος η οποία εδράζεται στην σωστή εκτροφή και διαβίωση των ζώων, με την υποστήριξη του Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα. Στο facebook στο προφίλ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Την Τετάρτη, 12 Μαΐ 2021, στις 15.00, συμμετέχει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής στο διαδικτυακό event «Η Υπεραξία στο κρέας» που οργανώνει το περιοδικό MEAT place με την ημερίδα Meat Day. Δηλώσεις συμμετοχής στο https://www.eventora.com/el/Events/meat-dairy-day-2nd-edition.

Την Παρασκευή, 14 Μαΐ 2021, στις 14.00, συμμετέχει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής σε διαδικτυακή σύσκεψη με θέμα την Κτηνοτροφία στην Αττική, που οργανώνει το έργο «Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά».

Την Παρασκευή, 14 Μαΐ 2021, στις 22.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής προσκαλεί σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση κτηνοτρόφους, από όλες τις Ομάδες, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Οργανώσεις κλπ κτηνοτρόφων ανοίγοντας τον κύκλο των σταθερών, τακτικών συζητήσεων στο https://us02web.zoom.us/j/87301913135?pwd=Vmk4LytwOTE0dlJzTTdweENIa2orQT09.

Το Σάββατο, 15 Μαΐ 2021, στις 12.00, συμμετέχει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση «Η Κοινωνία των Πολιτών και η Κοινωνική Οικονομία» που οργανώνει η ΠΕΣΚΟ στο facebook στο προφίλ «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κ Ο».

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6932094231, γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής προσκαλεί τους κτηνοτρόφους και όλους τους συμπολίτες στις αντίστοιχες δημόσιες συζητήσεις με ανοιχτές τις οθόνες.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αγρονέα