Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράταση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων για νέους ανέργους

Παρατείνεται έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2021, στις 23.59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων για νέους ανέργους έως 24 ετών, που υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού των 60.000 επιταγών. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημόσιου gov.gr, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/pistotika-semeiomata-agoras-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed.

Πάροχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ, θα υλοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 21η Οκτωβρίου 2021. Απευθύνεται σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και σε 60.000 δικαιούχους νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά από τους δικαιούχους. Η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και η επιλογή τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Οι πάροχοι συνυποβάλλουν στην αίτησή τους τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Με την επιταγή αξίας 20 ευρώ, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς).