Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ: Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies και νέες λειτουργίες

Με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, ολοκληρώθηκε η νέα αναβάθμιση στο ηλεκτρονικό σύστημα «e-Άδειες» και τέθηκε ήδη από χθες, 24/5/2021 σε παραγωγική λειτουργία, προκειμένου η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Οι νέες διατάξεις του Ν. 4759/2020 που τροποποιούν τον Ν. 4495/2017 και η υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/20.05.2021 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, θέτουν νέες διαδικασίες και απαιτήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών.Η προσαρμογή από το ΤΕΕ του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ήταν άμεση, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες και παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν από μηχανικούς – χρήστες του συστήματος (τόσο ελεύθερους επαγγελματίες όσο και υπαλλήλους ΥΔΟΜ κλπ) στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, τις οποίες πρότεινε το ΤΕΕ και υιοθέτησε θεσμικώς το ΥΠΕΝ.

Με τις αλλαγές που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΤΕΕ προχωρά στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies. Με τα 2,5 χρόνια εμπειρίας του θεσμού της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενσωματώνουμε παρατηρήσεις μηχανικών και υπηρεσιών, για την ορθολογικότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και το ΤΕΕ δεσμεύται να αναβαθμίζει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που σχεδιάζει σε συνεργασία με την Πολιτεία και λειτουργεί για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται, καθώς η ανταγωνιστικότητα της χώρας στη διαδικασία αδειοδότησης, μέσα από το σύστημα e-adeies, έχει βελτιωθεί κατά πολύ, όπως παραδέχονται οι εκθέσεις όλων των διεθνών οργανισμών. Τώρα κάνουμε ακόμη καλύτερη τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και πιο στοχευμένη και ουσιαστική τη δουλειά του μηχανικού.

Με την ευθύνη και τη γνώση των μηχανικών η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Η εμπειρία αυτή από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε αδειοδοτικής διαδικασίας στην Ελληνική Πολιτεία. Το ΤΕΕ συνδράμει την Κυβέρνηση σε αυτή την πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού στις διοικητικές διαδικασίες. Θα είμαστε όχι μόνο αρωγοί αλλά και μπροστάρηδες σε κάθε έργο βελτίωσης διαδικασιών και ψηφιακής λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και έρχονται πολλά.».

Αλλαγές με σημασία για μηχανικούς, επιχειρήσεις και πολίτες

Βασικά σημεία τροποποίησης του e-adeies είναι τα εξής:

 • Αυτόματη έκδοση Οικοδομικών Αδειών και Αναθεωρήσεων των κατηγοριών 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της κατηγορίας 3, μετά από υποβολή του πλήρη ηλεκτρονικού φακέλου από τον μηχανικό, με υποχρεωτική προϋπόθεση την έκδοση Προέγκρισης από την ΥΔΟΜ, καθώς και τον μεταγενέστερο έλεγχο των φορολογικών
 • Καθορισμός στην Προέγκριση της πληρότητας του ηλεκτρονικού φακέλου της προς έκδοση Οικοδομικής Αδείας (μελέτες, εγκρίσεις, λοιπά δικαιολογητικά)
 • Δυνατότητα έκδοσης Προέγκρισης για άδεια Αναθεώρησης σε όλες τις κατηγορίες του άρθρου 36 του ν. 4495/2017

Επιπλέον, το αναβαθμισμένο σύστημα παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Άμεση αλλαγή κατηγορίας οικοδομικής άδειας
 • Αναθεώρηση Οικοδομικών Αδειών και Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
 • Αναθεώρηση για παράταση ισχύος των Αδειών Κατεδάφισης για 1 επιπλέον έτος
 • Υποβολή Βεβαίωσης μηχανικού για τις εργασίες του άρθρου 30
 • Δήλωση ολοκλήρωσης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «e-Άδειες»
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 4759/2020 & ΤΗΝ ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946 (20.05.2021)

 1. Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας/Άδειας Αναθεώρησης

Α.     Η Προέγκριση προηγείται:

–       Υποχρεωτικά σε Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 1 και 2, Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών και Άδειες κατεδάφισης, καθώς και σε αναθεωρήσεις τους με μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης.

–       Προαιρετικά σε Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 3, καθώς και σε αναθεωρήσεις τους με μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης. Εναλλακτικά, προηγείται Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017.

–       Προαιρετικά σε Άδειες Αναθεώρησης χωρίς μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

–       Αντίστοιχα ισχύουν και για αναθεωρήσεις εντύπων αδειών δόμησης και κατεδάφισης.

 

Β.     Ο μηχανικός στην Προέγκριση επιλέγει τα εξής:

       Κατηγορία αδείας στα Βασικά Στοιχεία της αίτησης.

       Απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγκρίσεις, μελέτες και λοιπά έγγραφα) που προβλέπονται για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας. Κατά τη δημιουργία της αίτησης, οι πλέον συνήθεις μελέτες είναι προεπιλεγμένες, με δυνατότητα αποεπιλογής τους.

–       Χρόνο ισχύος της Οικοδομικής Αδείας που αφορά η Προέγκριση.

Η αρμόδια ΥΔΟΜ, εκτός από τους προβλεπόμενους ελέγχους, επιβεβαιώνει την ορθότητα καθεμίας από τις παραπάνω επιλογές και εκδίδει την Προέγκριση.

 

Γ.      Οι περιπτώσεις αιτήσεων για Προέγκριση είναι οι εξής:

 • Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά Ο.Α. κατηγορίας 1, 2, 3 και Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών.
 • Προέγκριση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020).
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά αναθεωρήσεις εντύπων αδειών κατηγορίας 1, 2, 3 και εντύπων αδειών κατεδάφισης.
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση Οικ. Αδείας (ν.4759/2020) που αφορά αναθεωρήσεις Οικ. Αδειών κατηγορίας 1, 2, 3 και Εγκρίσεων εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής οικ. αδείας.
 • Προέγκριση για Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020) σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής άδειας κατεδάφισης.

 

Δ.     Αναθεώρηση Προέγκρισης:

–       Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Προέγκριση με τις προγενέστερες διατάξεις και είναι επιθυμητό η Οικοδομική Άδεια να εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 4759/2020, απαιτείται Αναθεώρηση προέγκρισης Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020). Εναλλακτικά, η Οικοδομική Άδεια εκδίδεται με τις προγενέστερες διατάξεις.

–       Δυνατότητα αναθεώρησης Προέγκρισης λόγω προδήλου σφάλματος.

 

 1. Οικοδομική Άδεια

       Ενιαία αίτηση για Οικοδομική Άδεια κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για Άδεια κατεδάφισης.

       Οικοδομικές Άδειες ανεξαρτήτως κατηγορίας, Εγκρίσεις εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών και Άδειες κατεδάφισης εκδίδονται αυτόματα, με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.

       Μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών από την ΥΔΟΜ σε όλες τις άδειες.

 1. Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών

–       Εφόσον απαιτούνται εγκρίσεις υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ για εργασίες σε προστατευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, επισυνάπτονται υποχρεωτικά στη γνωστοποίηση ηλεκτρονικών και εντύπων αδειών.

 

 1. Άδεια Αναθεώρησης

Α.     Άδειες Αναθεώρησης ΜΕ μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης:

–       Υποχρεωτική Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής οικ. Αδείας, ανάλογα με την κατηγορία της Άδειας Αναθεώρησης (βλ. παράγραφο 1Α).

–       Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μέσω Προέγκρισης Άδειας Αναθεώρησης.

–       Ενιαία αίτηση για άδεια αναθεώρησης κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για αναθεώρηση Άδεια κατεδάφισης.

–       Ενιαία αίτηση για αναθεώρηση έντυπης αδείας κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και αναθεώρηση έντυπης άδειας κατεδάφισης.

       Αυτόματη έκδοση με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.   

 

Β.     Άδειες Αναθεώρησης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης, δόμησης, όγκου ή αλλαγή χρήσης:

–       Ενιαία αίτηση για άδεια αναθεώρησης κατηγορίας 1, 2, 3 με Προέγκριση ή Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 και Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών. Διαφοροποίηση αίτησης για Άδεια κατεδάφισης.

–       Ενιαία αίτηση για αναθεώρηση έντυπης αδείας ανεξαρτήτως κατηγορίας και έντυπης άδειας κατεδάφισης.

–       Δυνατότητα αναθεώρησης αδείας λόγω προδήλου σφάλματος.

       Αυτόματη έκδοση με υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.   

 

Γ.      Μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών:

 • Υποβάλλεται αυτόματα για όλες τις αναθεωρήσεις ηλεκτρονικών και έντυπων αδειών.
 • Σε περίπτωση παράτασης ισχύος χωρίς ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό, προκύπτει επιπλέον έλεγχος ορθότητας παράτασης.

 

 1. Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας
 • Δυνατότητα υποβολής Εγκρίσεων στην Ενημέρωση Οικοδομικών Αδειών, Εγκρίσεων εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, Αδειών κατεδάφισης και εντύπων αδειών.

 

 1. Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

–       Δυνατότητα αναθεώρησης λόγω προδήλου σφάλματος και για αλλαγή επιβλέποντα.

       Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ως μεταγενέστερη ενέργεια.

 

 1. Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών

–       Επιλογή επιμέρους περίπτωσης της παραγράφου 4 άρθρου 29 ν. 4495/2017

–       Υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα έκδοσης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών και τους όρους του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης-Τοπικού Παρατηρητηρίου.

 

 1. Βεβαίωση άρθρου 30 ν. 4495/2017

–       Υποβολή βεβαίωσης αρμόδιου μηχανικού για την απαίτηση ή μη εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα για τις εργασίες του άρθρου 30 στην περιοχή του ακινήτου.

       Δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων εγκρίσεων στη συγκεκριμένη αίτηση.