Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Όσοι ενδιαφερόμενοι για τη σύμβαση εργασίας ΣΟΧ 1/2021 στο Δήμο Νεμέας υπέβαλαν σήμερα, ηλεκτρονικά την αίτησή τους, παρακαλούνται όπως την προωθήσουν εκ νέου 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι ενδιαφερόμενοι για τη σύμβαση εργασίας ΣΟΧ 1/2021, σχετικά με  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νεμέας, έστειλαν ηλεκτρονικά σήμερα ,την 26-7-2021, τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση nemeaota@otenet.gr, παρακαλούνται όπως τα προωθήσουν εκ νέου λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο serverτου Δήμου . 

  Σε κάθε περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 26-7-2021,όπως έχει προκαθοριστεί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (3138/22.06.2021) Πρόσληψης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16/07/2021 έως 26/07/2021. 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ το έντυπο πρόσληψης προσωπικού.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων.