Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηνοτρόφοι, κτηνοτροφία ή/και τόπος

Πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Κτηνοτρόφων στο Κτήμα Βρύση (Τύρναβος) στις 4/8/2021 με πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δήμου Τυρνάβου. Μια αυθεντική έκφραση της αγωνίας των κτηνοτρόφων για την επιβίωσή τους, για το μέλλον των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων τους, για την αειφορία του τόπου τους, για το μέλλον της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση-κραυγή αγωνίας σχεδόν όλων ήταν μια σαφής ένδειξη έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης των πολιτών-κτηνοτρόφων και των πρωτοβάθμιων οργανώσεών τους, και στην ουσία την αποκοπή των «υπερκατασκευών» (ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ενώσεις, οργανώσεις, Περιφέρειες, Υπουργεία, κλπ) που «λειτουργούν» με αντιπροσώπους και εκπροσωπήσεις, οι οποίες δείχνουν να μην λειτουργούν ΜΑΖΙ και ΓΙΑ τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς πραγματικού πλούτου.
 

Φαίνεται ότι σκοπός της συνάντησης ήταν (1) Να καταγραφούν προβληματισμοί των κτηνοτρόφων, (2) Να προσδιορισθούν οι πρώτες επείγουσες προτεραιότητες επιβίωσης, (3) Να επιλεγεί μια κατ’ αρχήν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ και (4) Να προσδιορισθεί η διαδικασία σύνθεσης προτάσεων και συντονισμού δράσης στο μέλλον.

Στις τοποθετήσεις όσων μίλησαν ήταν έκδηλη η αγωνία για την αίσθηση εγκατάλειψης του ανοργάνωτου «Άνθρωπου-πολίτη-κτηνοτρόφου-επιχειρηματία-παραγωγού πραγματικού πλούτου» …

Από όσα ακούστηκαν κάποιος θα μπορούσε εύκολα να επισημάνει ότι η κτηνοτροφία, ως οικονομική δραστηριότητα, έχει λαμπρό μέλλον. Κυρίως λόγω της δημιουργίας νέας μεσαίας οικονομικής τάξης στην πολυάνθρωπη Κίνα και Ινδία, όπου η κατανάλωση ζωικών προϊόντων ακούστηκε ότι θα αυξηθεί από 50-70% παγκοσμίως.

Στα τεράστια μεγέθη της παγκοσμιότητας οι μικροί Έλληνες κτηνοτρόφοι είναι περίπου «αόρατοι». Οι Ομάδες Παραγωγών και οι Συνεταιρισμοί ίσως θα μπορούσαν να «δουλέψουν» μόνο ως «dealer» (?) στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Ο μόνος τρόπος (αν μπορέσουν να συνεργασθούν οι κτηνοτρόφοι) για να μπορέσουν να συμμετέχουν ως «ΣΥΝ-εταίροι» στην οικονομική πραγματικότητα, είναι να «μικραίνουν» την αγορά σε ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Και η σύγχρονη τάση, σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την πανδημία του covid-19, είναι η δημιουργία ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ. Ξαναέρχεται στην «μόδα», ως ανάγκη πλέον, η οργάνωση της αγοράς σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτήν την σύγχρονη εξέλιξη οι κτηνοτρόφοι μπορούν σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο να έχουν ένα πραγματικά αισιόδοξο μέλλον.

Σε επίπεδο Περιφέρειας οι οργανώσεις κτηνοτρόφων μπορούν να υποστηρίξουν τα τοπικώς παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα, από ντόπιες ποικιλίες και αυτόχθονες φυλές, που επεξεργάζονται τοπικά, από ντόπιους κατοίκους, με τοπικές παραδοσιακές συνταγές (πολιτισμός-γαστρονομία), με συστήματα παραδοσιακής κυκλικής οικονομίας, φιλικά προς το περιβάλλον της κάθε περιφέρειας, για να καταναλωθούν κυρίως τοπικά ή να συγκεντρωθούν για να πάνε σε άλλες συνεργαζόμενες περιφέρειες.

Από όσα ακούστηκαν φαίνεται ότι οι κτηνοτρόφοι ενεργώντας συλλογικά σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και με προϋποθέσεις μπορούν να ευημερήσουν και να έχουν μέλλον.

Ακούστηκαν πάρα πολλά προβλήματα από τους κτηνοτρόφους της βάσης τα οποία αν συνοψισθούν θα μπορούσαν ίσως να συγκεντρωθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: 1. Άμεσα-Επείγοντα, 2. Βραχυπρόθεσμα (ετήσια), 3. Μεσοπρόθεσμα (5ετία, 2023-2027) & 4. Μακροπρόθεσμα (μέχρι 2040).

Η κινηματικής μορφής ΣΥΝΤΟΝΙΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ μέχρι την επόμενη συνάντηση θα προωθήσει κυρίως τα Άμεσα-Επείγοντα, που είναι: (Α) το πρόβλημα της ραγδαίας γιγάντωσης των ζωοτροφών, (Β) η απαράδεκτη υφαρπαγή των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων μέσω του Εθνικού Αποθέματος που δόθηκε σε μη κτηνοτρόφους, κατοίκους πόλεων που δεν είχαν ούτε ένα παραγωγικό ζώο, (Γ) η ανάγκη επείγουσας αναμόρφωσης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει μεταφορά κεφαλαίων αποζημίωσης των κτηνοτρόφων μέσω του δημοσίου, για την αντιμετώπιση της κλιατικής αλλαγής που συμβαίνει κυρίως λόγω του τρόπου ζωής των αστών κατοίκων πόλεων και (Δ) η καλύτερη δυνατή οργανωτική διαδικασία.

Στα Βραχυπρόθεσμα (ετήσια) θα μπορούσαν να ενταχθούν τα: Βοσκοτόπια για βόσκηση, Αδειοδότηση στάβλων, Αγροτική επιμόρφωση και Επιτροπή Υποστήριξης (think tank για Κυκλική Οικονομία, Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον).

Στα Μεσοπρόθεσμα (5ετία) θα πρέπει να είναι: Η συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην ΚΓΠ, η απόλυτη αναμόρφωση της Ενιαίας επιδότησης ΜΟΝΟ σε όσους καλλιεργούν και εκτρέφουν (ίδια κατά επιφάνεια φροντίδας σε όλους), η υποστήριξη της αγροτικής (γεωργία, κτηνοτροφία) επιχειρηματικότητας και συνεργατισμού με ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, οι Αγορές Αγροτών, οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, τα Σημεία συγκέντρωσης και οι σταθερές χρήσεις γης για παραγωγή τροφής.

Η Συντονιστική Ομάδα Κτηνοτρόφων ακούστηκε ότι δεν υποκαθιστά τις υπάρχουσες δομές, ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας μορφής νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση.

Η Συντονιστική Ομάδα Κτηνοτρόφων είναι πρωτοβουλία των πρωτοβάθμιων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και κτηνοτρόφων που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της υπαίθρου και μέσω αυτής κυρίως στην ευημερία των κτηνοτρόφων, με Περιφερειακή εκπροσώπηση.

Η Ελλάδα την μεταπολιτευτική περίοδο ακολούθησε ένα λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης που είχε σαν βασικά συμπτώματα την αποδιάρθρωση και απαξίωση της παραγωγής, την καταστροφή της ισόρροπής κυκλικής οικονομίας, την ανισορροπία του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού), την διάλυση της τοπικής αυτάρκειας, την σχεδόν καθολική εξάρτηση από τις εισαγωγές και την απαξίωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων, που είναι ο τρόπος ζωής των κτηνοτρόφων και των αγροτικών κοινωνιών.

Η Συντονιστική Ομάδα Κτηνοτρόφων θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εθελοντική άμισθη (χωρίς καμιάς μορφής οικονομική σχέση με συμφέροντα) συνεργασία συμπολιτών, επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, στοχαστών, ώστε να σχηματοποιηθεί μια δεξαμενή σκέψης (think tank) που θα επεξεργάζεται σενάρια.

Η συμμετοχή στην Συντονιστική Ομάδα Κτηνοτρόφων είναι εθελοντική και επιβεβαιώνεται σε κάθε συνάντηση (τουλάχιστον τρείς φορές τον χρόνο), ενώ θα έχει τακτική δημόσια διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή βράδυ.

Η υποδειγματική συνάντηση στον Τύρναβο είχε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες καινοτομίες όπως: Άρχισε ακριβώς στην ώρα της, Μεταδιδόταν σε real time στο διαδίκτυο-facebook, Οι εκπρόσωποι συλλογικοτήτων μιλούσαν όλοι ανεξαιρέτως για πέντε (5) λεπτά, Οι κτηνοτρόφοι μιλούσαν για τρία (3) λεπτά, Μίλησαν όλοι ανεξαιρέτως όσοι ζήτησαν τον λόγο, Μερικοί κατέθεσαν γραπτές προτάσεις, Οι επικοινωνίες και διαδικασίες θα στηριχθούν στο διαδίκτυο, Μετείχαν μόνο κτηνοτρόφοι & ΜΜΕ, Εξασφαλίσθηκε να ακουστούν κτηνοτρόφοι ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές (Πελοπόννησο, Κρήτη κλπ), Ολοκληρώθηκε η Συνάντηση σε λογικό χρόνο (τρείς ώρες συνολικά)

Στην Συνάντηση Κτηνοτρόφων στον Τύρναβο μετείχαν πάνω από 200 κτηνοτρόφοι από 55 πρωτοβάθμιες συλλογικότητες κτηνοτρόφων (agroekfrasi) και στο πάνελ επισημάναμε τους (από αριστερά): Γιάννη Γκατζώρα, Νίκο Δημόπουλο (ΑΜΑΘ), Διαμάντω Κρητικού (Δυτ Μακ), Δημήτρη Μόσχο, Ζήση Παρλίτση, Αργύρη Μπαϊρακτάρη (Θεσσαλία) & Μάγδα Κοντογιάννη (Αττική).

Την Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, στις 22.00 στην τακτική δημόσια διαδικτυακή συζήτηση κτηνοτρόφων η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231) περιμένει όλους στο https://us02web.zoom.us/j/88167245986?pwd=TkQ1KzFEM05kekxPL2o5bkxkdzU3QT09 ή στο facebook στον ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382