Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

VIDEO: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεμέας (10/9/2021)

Παρακολουθείστε σήμερα (Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021) σε αναμετάδοση, την – δια ζώσης – τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για μείωση του εγγεγραμμένου ποσούπροερχόμενου από το ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών   κτηρίων  (σχετικά η με  αριθμ. 49911/06.07.2021 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7) ).
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή  ποσού 1.804.999,68 €  για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Νεμέας» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05.
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματοςα)για την εγγραφή ποσού 12.000,00€ για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων» και β) για την εγγραφή ποσού 25.000,00€ για « εργασίες συμμετοχής και υλικοτεχνικής υποδομής υποστήριξης για την τροποποίηση και ανανέωση   της ΑΕΠΟ  του έργου  «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας».
  1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικον. έτους 2021.
  2. Έγκριση Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς Α’ εξαμήνου 2021.
  3. Έγκριση καταβολής ποσού 2383,24€ για την  κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
  4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕγια επαύξηση της ισχύος από 8 KVA σε 15 KVA της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με αριθμό 31594732-01 στην Κοινότητα Κουτσίουποσού 109,26 €.