Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στην Ελλάδα

Ποια είναι
Τα επαγγέλματα που έχουν σήμερα μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα, παρουσίασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο οικονομικός αναλυτής, Γιώργος Αλεξάκης.

Μεταξύ αυτών, τα περισσότερα είναι αυτά που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ ακολουθούν επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και υγείας. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάκη τα 17 επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα εξής:Επαγγέλματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Αναλυτές δεδομένων
Ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων
Προγραμματιστές
Διαχειριστές βάσης δεδομένων
Χρηματοοικονομικοί αναλυτές
Ειδικοί ρομποτικής τέχνης – νοημοσύνης
Αναλυτές έρευνας αγοράς
Αναλυτές επιχειρησιακής έρευνας
Αναλογιστές – αναλυτές ρίσκου
Λογιστές

Υπηρεσίες

Στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας
Ναυτικοί
Στελέχη Τουρισμού
Κειμενογράφοι

Υγεία

Βιοτεχνολόγος
Βιολόγος
Προσωπικό Υγειονομικών Υπηρεσιών

news.gr