Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑΓΓΕΛΙΕΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Θέση Εργασίας Μουσειολόγου / Αρχειονόμου / Βιβλιοθηκονόμου

Το ΚεΔιαΚ, Κέντρο Διατήρησης Κληρονομιάς Οικογένειας Ραψωματιώτη, αναζητά Μουσειολόγο/Αρχειονόμο/Βιβλιοθηκονόμο για την καταγραφή πλούσιου αρχειακού υλικού, ταξινόμηση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων, κατασκευή βάσεις δεδομένων αρχείων, αρχειοθέτηση,  με σκοπό την ψηφιακή διατήρηση, την ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος της εταιρείας είναι η συλλογή, προστασία, διάσωση και διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τεκμηρίων μέσα από την καταγραφή, τη συντήρηση, την οργάνωση και την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και η ανάπτυξη των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Πλήρης απασχόληση στην Κόρινθο.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μουσειολογίας ή Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων
 • Άριστες γραπτές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις (επιτόπιες έρευνες/ έρευνες πεδίου)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με μεγάλο εύρος ανθρώπων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο
 • Εμπειρία/Συμμετοχή σε αντίστοιχες θέσεις
 • Γνώσεις και ευχέρεια Social Media

Λόγω της ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ, επιπλέον απαιτείται ανεργία, γυναίκα, 30 ετών και άνω.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945558888
Βιογραφικά στο email: info@kediak.gr