Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Βαριά πρόστιμα στο νέο κανονισμό Καθαριότητας δήμου Νεμέας -Πίνακας

Δήμος Νεμέας: Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα πρόστιμα για τον Νέο Κανονισμό Καθαριότητας

Έρχονται πρόστιμα και νέοι κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νεμέας

Πρόστιμα για την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας … Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 50,00 € έως 5.000,00 €. 

Από το Πρακτικό της αριθμό 10/04-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης – 68

Ακολουθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται για κάθε περίπτωση παράβασης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1. 5 – 9 Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών
χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων.
200,00 € – 2.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
2. 5 – 10 Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού
(παγκάκια, κάδοι κ.λ.π.).
200,00 € – 1.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
3. 7 – 2 Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων,
προστατευτικών μέσων, μετακίνηση κάδων και
αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» ,
φθορά των παραπάνω μέσων
100,00€ – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
4. 7 – 3 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα
αποθήκευσης απορριμμάτων.
200,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
5. 7 – 4 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή
εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη
συσκευασία. Τοποθέτηση εντός των κάδων
μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.
50,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
6. 7 – 5 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη
ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα
ή ρίψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο.
50,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
7. 7 – 7 Βρώμικοι κάδοι, συμπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους
χώρους.
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
8. 7 – 8 Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων,
μαγειρείων καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που
δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς.
200,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
9. 7 – 9 Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε
οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους.
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
10. 7 – 10 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως
απορριμμάτων που προέρχονται από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market,
εμπορικά καταστήματα κ.α.
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
11. 7 – 12 Μη τήρηση των οδηγιών για τη διαχείριση των
σάκων απορριμμάτων
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
12. 7 – 13 Κηπευτικά υπολείμματα που εναποτίθενται χύμα
και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών
αντικειμένων.
100,00 € ανά κυβικό μέτρο
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
13. 7 – 13 Απόρριψη χώματος, κοπροχώματος, ανάμιξη με
τα οικιακά απορρίμματα
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
14. 7 – 14 Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε
κοινόχρηστους χώρους.
500,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
15. 7 – 15 Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα
– τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα
500,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
32
Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών.
16. 7 – 16 Άρνηση επίδειξης αποδεικτικών αποκομιδής και
τελικής διάθεσης ειδικών και επικινδύνων
απορριμμάτων
500,00 €
17. 8 – 3 Τοποθέτηση στους μπλε κάδους μη
ανακυκλώσιμων υλικών
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
33
18. 8 -5 Ανάμιξη των ανακυκλώσιμων υλικών των
επιχειρήσεων με τα κοινά κοινά απορρίμματα και
μη απόδοσή τους στο σύστημα ανακύκλωσης
200,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
19. 9 – 1 Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων
σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους και δημόσιους
χώρους (πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές
κ.λ.π.).
50,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
20. 9 – 2 Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων , εύφλεκτων ή
χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια
απορριμμάτων.
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
Συν το Κόστος
αποκατάστασης
21. 9 – 3 Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων
κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων.
100,00 – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
22. 9 – 4 Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων. 50,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
23. 9 – 5 Παράνομος σταυλισμός ζώων κοντά σε
κατοικημένες περιοχές
500,00 – 5.000,00 €
24. 10 – 1 Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν,
φυλλάδια , εναέριες επιγραφές.
100,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
25. 10 – 2 Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους
χώρους.
100,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
26. 10 – 3 Παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων 100,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
27. 10 – 4 Ρύπανση με ανακοινώσεις τελετών
Επικόλληση σε στύλους ΔΕΗ
100,00 – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
20,00 € ανά ανακοίνωση
28. 11 – 1 Πλημμελής συσκευασία – εναπόθεση από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
υπολειμμάτων τροφών.
50,00 € ανά αντικείμενο ή
συσκευασία
Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας τραπεζοκαθισμάτων
29. 11 – 2 Μη τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
30. 11 – 4 Ρύπανση οδών , πεζοδρομίων και κοινοχρήστων
χώρων από προϊόντα καθαρισμού
καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων.
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
31. 11 – 5 Τοποθέτηση από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ευπαθών απορριμμάτων έξω
από τους κάδους
50,00 € ανά αντικείμενο ή
συσκευασία
Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας τραπεζοκαθισμάτων
32. 12 – 2 Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών
χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες
– πάρκιγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α.
100,00 – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
33. 12 – 4 Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή
πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού
από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες,
στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.).
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
34
34. 12 – 5 Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και
ρύπανση από διασκορπισμό των
απορριμμάτων.
100,00 € – 300,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπής
35. 12 – 6 Παρακώλυση της κυκλοφορίας πεζών από
τέντες και σκέπαστρα
30,00 € – 200,00 €
Διπλασιάζεται σε μη
συμμόρφωση
36. 12 – 7 Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε
πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή
συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω
κοινόχρηστους χώρους.
100,00 – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
37. 12 – 8 Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας
έξω από τον χώρο των περιπτέρων.
150,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
38. 12 – 9 Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων,
υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων
από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων
και λιπών από καταστήματα εστίασης.
300,00 € – 1.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
39. 13 – 2 Παρεμπόδιση του καθαρισμού δρόμων με τη
στάθμευση οχημάτων
100,00 €
Συν τα έξοδα μεταφοράς του
οχήματος
40. 13 – 3 Στάθμευση μπροστά από κάδους και
παρεμπόδιση της αποκομιδής
100,00 €
Αφαίρεση πινακίδας, συν τα
έξοδα μεταφοράς του
οχήματος
41. 14 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα
κ.λ.π.
150,00 €
Συν τις δαπάνες μεταφοράς
του οχήματος
42. 15 – 1 Εκροή νερών κατευθείαν στο πεζοδρόμιο,
οδόστρωμα ή κοινόχρηστους χώρους
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
43. 15 – 2 Πλύσιμο στα πεζοδρόμια και ρίψη ακάθαρτων
νερών στο πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή
κοινόχρηστους χώρους
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
44. 15 – 3 Κλαδιά και χόρτα που εξέρχονται από τις
ιδιοκτησίες στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή
κοινόχρηστους χώρους
100,00 €
Συν τις δαπάνες για την κοπή
τους
45. 16 – 1 Κοπή δημοτικών δένδρων – καταστροφή
δημοτικού πρασίνου
300,00 € – 600,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
46. 16 – 3 Κατασκήνωση – στάθμευση – χρήση φωτιάς –
ρύπανση σε δάση – αλσύλλια
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
47. 16 – 4 Κάψιμο ξερών χόρτων οικοπέδων ή χωραφιών
τη θερινή περίοδο
100,00 € – 1.500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
48. 16 – 5 Αγροτικά μηχανήματα χωρίς προστατευτική σίτα
εξάτμισης
100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
49. 16 – 6 Παραβίαση μέτρων προστασίας
προστατευόμενων περιοχών
1.000,00 € – 5.000,00 €
Τριπλασιάζεται σε υποτροπή
50. 16 – 7 Απόρριψη απορριμμάτων, μπαζών, κ.λ.π. σε
ρέματα, πάρκα, δάση κ.λ.π.
600,00 € – 5.000,00 €
Τριπλασιάζεται σε υποτροπή
51. 17 Πλημμελής διαχείριση λάσπης 1.000,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
35
52. 18 Ρύπανση από υγρά απόβλητα, ορυκτέλαια –
έλαια, λύματα, χημικές ουσίες κ.λ.π.
1.000,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
53. 19 Ηχορύπανση 100,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
54. 20 Αέρια ρύπανση – καύση υλικών που παράγουν
τοξικά αέρια
1.000,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
55. 21 – 1 Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού
καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν υλικά
ή διάφορες συσκευασίες .
100,00 € – 300,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
56. 21 – 2 Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται
από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
100,00 – 300,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
και καταλογισμός εξόδων
57. 21 – 3 Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν
απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους ,
πλατείες , ποταμούς ρέματα κ.λ.π.
1.000,00 € – 5.000,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
58. 22 – 4 Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων
άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 15-4).
100,00 € – 500,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
59. 22 – 5 Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη
απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής
50,00 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
60. 23 – 3 Μη καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 160,00 – 300,00 €
61. 24 – 1 Μη καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων
χώρων
50 λεπτά ανά τετραγωνικό
μέτρο
62. 25 – 11 Αποκομιδή ιδιωτικών conteiners 300,00 – 500,00 €
63. 25 – 11 Παράβαση διατάξεων οικοδομικών εργασιών 300,00 € – 1.500,00 €
Κατάπτωση εγγυητικής,
διακοπή εργασιών

Έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Νεμέας….

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6
ο Θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου
Νεμέας», έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:
1. Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών –
κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και
δικαιώματα.
Προτεραιότητα της Διοίκησης του Δήμου αποτελεί η καθαρή πόλη.
Με την αριθμ. 12/233/1999 προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
είχε εγκριθεί ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Νεμέας,ο οποιος είναι
απαραίτητο να επικαιροποιηθεί τόσο λόγω της αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά
κυρίως λόγω της ριζικής αναθεώρησης όλου του πλαισίου στη διαχείριση των
απορριμμάτων και του ενεργού ρόλου των Δήμων, μετά την ψήφιση του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων (ΤΣΔΑ).
Υπάρχει ανάγκη κατάρτισης και ψήφισης ενός σύγχρονου κανονισμού ,
σχεδιασμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας
και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας,
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
την βελτίωση της λειτουργικότητας των Κοινοτήτων, την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων τους, την εφαρμογή της ανακύκλωσης & την ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων.
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με το οποιο :
Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο
την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της
ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
3
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, ..
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Κώδικα (Ν.3463/2006),στις
οποίες ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής :
« 1. οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας».
4.Το άρθρο 73 παρ. 1Β v )του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποιο Η Επιτροπή
ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο
Δήμο Νεμέας δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς ο Δήμος μας
έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
5.Την εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. στην οποία επισημαίνεται
ότι σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν
προβλέπεται συγκρότηση Ποιότητας Ζωής , τις αρμοδιότητες ασκεί το Δημοτικό
Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας.(
άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10).
Τίθεται υπόψη σας το σχέδιο του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου
Νεμέας και
καλείστε για τη λήψη σχετικής απόφασης
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :
 Την ανωτέρω εισήγηση
 – Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
 – Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β v του Ν. 3852/2010,
 – Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,
και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα
πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ , ο οποίος έχει ως ακολούθως :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι καταστεί ο νέος Δήμος Νεμέας αντάξιος
της ιστορίας και του πολιτισμού του. Προτεραιότητες αποτελούν η βελτίωση
της ποιότητας ζωής, η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως σύνολο, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει
να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρούμε την πόλη και τα χωριά μας καθαρά….

Διαβάστε ΕΔΩ απόσπασμα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας

 


Στήριξε το έργο του nemeapress