Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική

Πρόσκληση για τις 7 Οκτωβρίου 2021, στις 15.30, στα Μέγαρα Αττικής (αίθουσα Le Mirage, παραλία Βαρέας) έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προγραμματισμένη 6η Συνδιάσκεψη για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα ανοίξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός και θα παραστεί και θα μιλήσει ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. Η 6η Συνδιάσκεψη αποτελεί μέρος της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Όσοι θέλουν, μπορούν να μετάσχουν στη διαβούλευση μέσω του ΖΟΟΜ στο https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88442087517&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1UzmLM1Me19ttnNptCe0Yv
 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, 6932094231, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, είπε: Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση των συνοπτικών αξόνων Στρατηγικού Σχεδίου δεν θα απορροφήσουν όλο τον αξιοποιήσιμο χρόνο ανθρώπινης αντοχής για συμμετοχή στην εκδήλωση και θα έχουμε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις απόψεις της νόμιμα και τυπικά λειτουργούσας, οργάνωσής μας, με χώρο ευθύνης όλη την Αττική. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει 150 περίπου δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις σχεδόν για όλο το φάσμα των θεμάτων που απασχολούν την αγροτική επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο της αττικής και ειδικότερα στην περιαστική κτηνοτροφία, εδώ και ενάμιση χρόνο. Στις 8 Οκτ 2021, 22.00 συζητάμε για τα Αγροτικά Επιμελητήρια. Μάλιστα στις 15 Οκτ 2021, 20.00, θα γιορτάσουμε διαδικτυακά την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ της ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ.

Ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής δήλωσε: Μέχρι 21/9/2021 ΔΕΝ γνωρίζαμε τί αποφασίσθηκε, ερήμην του αγροτικού κόσμου για το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΓΠ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Συμβούλιο Υπουργών ή στην Ευρωβουλή ή στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θα συμμετέχουμε στην λεγόμενη Συνδιάσκεψη στις 7 Οκτ 2021, σήμερα αλλά ΔΕΝ γνωρίζουμε τις δυνατότητες, και τους χρόνους αλλαγών, στα ήδη αποφασισθέντα στο ΣΣ της ΚΓΠ 2023-2027, ούτε είναι κατανοητή η συχνά «ξύλινη» γλώσσα των αμφιλεγόμενων ορισμών.

Ως συμβολή στην ΚΓΠ 2023-2027, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής θα καταθέσει επιγραμματικά μερικές σημαντικές παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων:

  1. Η Ελλάδα είναι ένας βράχος ριγμένος στην θάλασσα με το 76% των εδαφών της πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και πάνω από 6.000 νησιά. Η Ελλάδα είναι η τρίτη σε βιοποικιλότητα χώρα στον πλανήτη με 6.300 φυτά και περίπου 1470 μοναδικά ενδημικά αυτόχθονα είδη. Επίσης η Ελλάδα έχει τον δεύτερο ζωντανό πολιτισμό πάνω στον πλανήτη με ισχυρό πλεονέκτημα στην άυλη πολιτιστική της κληρονομιά. Στην Ελλάδα η φροντίδα του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού κλπ) από τους αγρότες σε τοπικό επίπεδο είναι ύψιστος υπαρξιακός αειφόρος λόγος, και η αγροτική δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα παραπάνω.
  2. Ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος, αλιεύς, δασοκόμος) είναι ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, και το περιβάλλον είναι βιώσιμο (αειφόρο) όταν βρίσκεται σε ισορροπία. Κάθε μορφής ανισορροπία ή υπερσυγκέντρωση προκαλεί ΘΑΝΑΤΟ στο οικοσύστημα (σταβλισμένα χωρίς βοσκήσιμες γαίες, μονοκαλλιέργες, εντατικές εκμεταλλεύσεις, εισβολικά ή/& ξενικά είδη,
  3. Ο Φροντιστής του περιβάλλοντος, ο κηπουρός της φύσης, ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (ΟΧΙ ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων) πρέπει να στηρίζεται εισοδηματικά για την φροντίδα του κοινού πλανήτη μας και ιδιαίτερα για τα δωρεάν δημόσια αγαθά που με την δραστηριότητά του προσφέρει, όπως είναι ο καθαρός αέρας, το πόσιμο νερό και το ευχάριστο τοπίο της υπαίθρου. Η φροντίδα στον πλανήτη πρέπει να εκφράζεται με στρέμματα (εκτάρια) και κατά συνέπεια θα πρέπει να δέχονται ανά στρέμμα το ίδιο ποσό άμεσης οικονομικής ενίσχυσης όλοι ανεξαιρέτως οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μάλιστα σε τρείς αγρονομικές περιοχές (Βοσκήσιμες γαίες, Αρόσιμες εκτάσεις & Δενδρώνες-αμπελώνες)
  4. Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (ΟΧΙ ο «ενεργός» …) που δέχεται «άμεση ενίσχυση» πρέπει να είναι ενεργό μέλος της τοπικής αγροτικής κοινότητας, να κατοικεί στην έδρα της εκμετάλλευσής του, να μετέχει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, να συμπάσχει για το κοινό μέλλον του τόπου και να εκτρέφει παραγωγικά ζώα ή/& να καλλιεργεί φυτά ή/& να «κυνηγά» ψάρια ή/& να μαζεύει προϊόντα του δάσους. Οι απλοί κτηματίες-ιδιοκτήτες γης δεν είναι εξ αυτού και μόνο του λόγου αγρότες-φροντιστές για να υποστηρίζονται εισοδηματικά.
  5. Επιβάλλεται η υποστήριξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με «Σπίτι του Αγρότη» σε κάθε Δήμο και με ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αν δεν επιβληθεί η ισότιμη συμμετοχή των αγροτών στα υπάρχοντα τοπικά Επιμελητήρια.
  6. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγροτικές περιοχές και τα προγράμματα μορφής LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale- Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) ή CLLD (Community Led Local Development- Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), που στηρίζονται χρηματοδοτικά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να εφαρμοσθούν και στις αγροτικές περιοχές της Αττικής.
  7. Πρέπει να προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα για την οργανωμένη υποστήριξη συγκεκριμένων χρήσεων γης για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, όπως Κτηνοτροφικά Πάρκα. Κατά την σύνταξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, πρέπει να προβλέπονται προδιαγραφές και για εκτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο όριο παραγωγής πρώτων υλών για την διατροφή του τοπικού πληθυσμού. Δηλαδή χρήσεις γης μόνο για μικρές γεωργικές καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και χρήσεις γης μόνο για μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής τροφίμων, όπως ακριβώς οι περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, οι εκτάσεις για σχολεία, οι εκτάσεις για εκκλησίες, οι εκτάσεις αναψυχής (πάρκα, ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές, γήπεδα κλπ), οι εκτάσεις κατοικίας, οι εκτάσεις για βιοτεχνία ή/& βιομηχανία, οι εκτάσεις για επεξεργασία αποβλήτων και άλλες.
  8. Πρέπει να σταματήσει ο συστηματικός αποκλεισμός των αγροτών από την πρόσβαση στους καταναλωτές, με τεχνητές διαδικασίες, προδιαγραφές, πιστοποιητικά κλπ. Οι στεγασμένες Αγορές Αγροτών πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την ΚΓΠ 2023-2027.
  9. Απαιτούνται Αγροτικά Σχολεία μορφής ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (όχι αστικά σχολεία σε τέσσερις τοίχους), τουλάχιστον ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα με την συμμετοχή στην διοίκηση των τοπικών αγροτικών συλλογικών οργανώσεων.

Ο κ Κώστας Μαντζουράνης, πρόεδρος της ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ επεσήμανε ότι είναι εξαιρετικά ενοχλητικές οι αλλαγές μέσω αλλαγής ορισμών εκ των υστέρων, όπως:

Αγρότης ορίζεται αυτός/η που έχει ακόμα και μόνο εκμετάλλευση 500KWH!!!

Αγρότης ορίζεται αυτός/η που έχει ακόμα και μόνο μέχρι 10 δωμάτια φιλοξενίας!

«Παίζοντας» με τις βοσκοϊκανότητες αλλάζουν παραμέτρους ανά εκλογική έδρα.

Τα λεγόμενα «ιστορικά δικαιώματα» κατάντησαν πολιτικό «ρουσφέτι».

«Εφευρέθηκαν» οι σταβλισμένες παραγωγικές «μηχανές» χωρίς βοσκήσιμες γαίες.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής επεσήμανε την σχεδόν παντελή έλλειψη θεσμικής επικοινωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, την συστηματική παράλειψη της θεσμικής συμμετοχής του Συλλόγου σε Επιτροπές σχεδιασμού, αλλά και σε Επιτροπές υλοποίησης και ελέγχου στο αγροτικό γίγνεσθαι και την μη απάντηση συγκεκριμένων αιτημάτων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η περιαστική κτηνοτροφία σχεδόν «ΔΕΝ υπάρχει» στους φορείς εξουσίας (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργεία), ή καλύτερα μοιάζει να υπάρχει μόνο για την «λεηλασία» των παραδοσιακών βοσκοτόπων, που κράτησαν αειφόρο το Αττικό περιβάλλον, των βοσκησίμων γαιών και βέβαια για την τσιμεντοποίηση του real estate όλης της αγροτικής Αττικής υπαίθρου.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, προσκαλεί τόσο στην διαδικτυακή συζήτηση της 8 Οκτ 2021, 22.00 για τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ όσο και στις 15 Οκτ 2021, 20.00 στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382

Στήριξε το έργο του nemeapress