Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ίδρυση του πρώτου Ταχυδρομείου στο Ναύπλιο

του Γιάννη Μακρή

Tο Εκτελεστικό του 1824 (Ιανουάριος 1824 – 1826) ήταν η τρίτη «Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας» με πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη.
 

Πρόεδρος – Γεώργιος Κουντουριώτης
Γκίκας Μπότασης, αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γενικός γραμματέας
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης
Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης
Ιωάννης Κωλέττης,

Ιδρυσε το Πρώτον Ταχυδρομείον στο Ναύπλιον το οποίο βέβαια όπως ήταν φυσικό λειτούργησε πρωτόγονα. Η «Δηλοποίηση του Επιστάτου του Ταχυδρομείου», έτσι ονομαζόταν ο διευθυντής, δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 40/ 24 Φεβρουαρίου 1826 φύλλον της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος» που εκδιδόταν στο Ναύπλιο στο ισόγειο του κτιρίου του Αγίου Γεωργίου.

« Αδεία της Σεβαστής Διοικήσεως,δοθείσης δια του Υπουργού Εσωτερικών κατά την 26η Ιανουαρίου 1826, υπ΄αριθ. 2966 συσταίνεται ταχυδρομείον με τέσσερα γραφεία ,εν εις Ναύπλιον Κεντρικόν, και ανα έν εις Καλαμάκιον, Μέγαρα, και Αθήνας. Ο ταχυδρόμος θέλει διέρχεται δι αυτών και θέλει φθάνει από Ναύπλιον εις Αθήνας εις 30 ώρας.

Το γραφείον του Ταχυδρομείου βρίσκεται εις τον Αγιον Γεώργιον εις το πρώτο πάτωμα. Άμα φθάνει ο ταχυδρόμος στο Ναύπλιον, θέλει γίνεται κατάλογος των γραμμάτων με ονόματα και θέλει εκτίθεται στον Πλάτανον της Πλατείας. Κάθε γράμμα από μισήν κόλλα του ταχυδρομείου πληρώνει 20 παράδες και το διπλούν 40 παράδες. Τα γράμματα τα Δημόσια, δηλαδή της Διοικήσεως, των Υπουργείων κλπ είναι ελεύθερα από πληρωμήν.»

Πηγή: nafpliooldphotos.gr