Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Με απόφαση Δημάρχου εγκαθίστανται Συστήματα βιντεοεπιτήρησης στον Δήμο

Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτίρια αλλά και υπαίθριους χώρους, τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιώτες, είναι πλέον ιδιαίτερα εκτεταμένη: για παράδειγμα, τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κ.λπ., τοποθετούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό να προστατεύουν τους πελάτες, το προσωπικό τους αλλά και τις εγκαταστάσεις τους.

Η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί ένα μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα αν εφαρμοστεί με σωστή σχεδίαση. Από την άλλη όμως πλευρά, επιδρά στη συμπεριφορά των προσώπων, καθώς κάποιος που γνωρίζει ότι παρακολουθείται ενδέχεται να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ή/και να υπόκειται σε ψυχολογική πίεση. 

Ήδη έχουν οποθετηθεί κάμερες σε σχολεία του Δήμου Νεμέας
Οι Δήμοι είναι οι υπεύθυνοι για την βιντεοεπιτήρηση στα σχολεία

Δείτε την απόφαση του Δημάρχου Νεμέας

Θ Ε Μ Α: Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ»  diavgeia.gov.gr

Είναι αναγκαίο, για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, να γίνεται σωστή και όχι καταχρηστική λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων: με άλλα λόγια, τα συστήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η Αρχή έχει εξετάσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό υποθέσεων σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Τι εννοούμε με τον όρο συστήματα βιντεοεπιτήρησης
Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

Εφόσον ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από πρόσωπα (ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι σε μόνιμη λειτουργία ή όχι), τότε συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ακόμα και η απλή λήψη εικόνας, χωρίς καταγραφή, συνιστά επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών
Η Αρχή, προκειμένου να ρυθμίσει το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, εξέδωσε την οδηγία 1/2011, η οποία αφορά στη λειτουργία των συστημάτων αυτών που τοποθετούνται από πάσης φύσεως δημόσιους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε χώρους που διαχειρίζονται.

Οι Δήμοι είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στην περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιες σχολικές μονάδες.