Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Η Διαμόρφωση πλατείας Πατώκου πήρε ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Μια νέα πρόταση του Δήμου Νεμέας πήρε ένταξη μέσα από το αναπτυξιακό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Ειδικότερα στις 30/9/2021 με αρ. πρωτ. 6300 και ΑΔΑ 9ΕΘ14ΜΤΛ6-ΔΣΟ εντάχτηκε το
έργο με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Πατώκου στην κοινότητα Νεμέας και χώρου
μνημείου στην κοινότητα Λεοντίου Δήμου Νεμέας».
Η πράξη αυτή είναι προϋπολογισμού περίπου 200.000 € και αφορά την αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση των δυο πλατειών αυτών ώστε ν’ αναδειχθούν σταδιακά
περιοχές που αποτελούν τοπόσημα στο Δήμο μας.
Η προσπάθεια για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα αρχίζει να αποδίδει
«καρπούς» καθώς είναι η 4η πρόταση που εγκρίνεται στο Δήμο Νεμέας και στο άμεσο
μέλλον περιμένουμε και τις εγκρίσεις χρηματοδότησης αρκετών ακόμη έργων σε δράσεις υποδομής και ανάπτυξης που έχουν υποβληθεί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ