Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Δείτε τις δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 16/11/2021 -VIDEO

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – 16 Νοεμβρίου 2021
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Περί: έγκρισης ισολογισμού του Δήμου Νεμέας και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης οικον. έτους 2020.
 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 16 Νοεμβρίου 2021, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 573.806,28 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Νεμέας » που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12.

2.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 4000,00€ για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού . Η/Υ, εκτυπωτές κλπ ».

3.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 341.694,95€ προερχόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για την κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με τίτλο: «Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας» και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

4.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 1000,00€ για «Επισκευή ανελκυστήρα» β) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 3000,00€ για «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» και γ) εγγραφή πίστωσης 4960,00€ για τη σύναψη δημόσιας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταναλώσεων νερού σε οικισμό του Δήμου Νεμέας».

5.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος εν ενεργεία μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας.

6.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6151.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών»

7.Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην επιτροπή «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

8.Χορήγηση παραγωγικής άδειας στη λαϊκή αγορά της Κ. Νεμέας.

9.Εγκριση στρατηγικού σχεδιασμού (Α’ φάση ) επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Νεμέας.

10.Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πιστώσεων συνολικού ύψους 96.600,00€στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών και Λιπαντικων έτους 2022».

11.Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

12.Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 695,60€ (230+230+235,60)άνευ ΦΠΑ)) για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
13.Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων στην Κ. Νεμέας ποσού 3.472,25 €.