Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η Δεκεμβρίου 2021 Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα: 

(α) με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την   ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή συμπληρωματικών ποσών α) Στον ΚΑ των εξόδων με τίτλο «Εισφορά 15% από ΤΑΠ» και β) στον ΚΑ των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση αορίστου χρόνου (καθαρίστριες)».
2. Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς B’ εξαμήνου 2021.
3. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022.
4. Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική εταιρεία του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ .
5. Απευθείας αγορά ακινήτου ως το μόνο κατάλληλο στην κοινότητα Αρχ. Νεμέας για τη δημιουργία χώρου αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων.
6. Επιχορήγηση ποσού 2339,9 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (ΙΒ κατανομή έτους 2021).
7. Επιχορήγηση ποσού 8140,68 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (ΙΒ κατανομή έτους 2021).
8. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021 (άρθρου 1 του ΠΔ 270/81).
9. α) Έγκριση του σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεμέας στο μετοχικό κεφάλαιο του ανωτέρω Αναπτυξιακού Οργανισμού και γ) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νεμέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού».

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr , είτε με γραπτό μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ