Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΡΑΜΑ 2040, Στρατηγικό Σχέδιο, Αγροτικό Σύμφωνο

Τον Ιαν 2010 κατατέθηκε από τον Δρ Φώτιο Βακάκη (www. vakakis.gr) η πρόταση «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», αφού είχαν προηγηθεί πολλές παρουσιάσεις στον Πρωθυπουργό, σε Υπουργούς και σε φορείς όπως: πολιτικά κόμματα, ΓεωΤΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ, ΠΕΝΑ, ΓΠΑ, ΑΠΘ, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. όπου η πρότασή δεν προκάλεσε το ενδιαφέρον κανενός εκ των παραληπτών. Ταυτόχρονα την πρόταση για Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας την εντοπίσαμε σε πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αλλά δεν προέκυψε κάτι … 

Ο Δρ Φ. Βακάκης επεσήμανε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας συνιστά παρέμβαση «Δημοσίου Συμφέροντος» και δεν συγκρίνεται, ως προς την αποτελεσματικότητα, με την οικονομική παροχή που δίνεται, συνήθως, στους αγρότες, και όπου αναλώνονται σχεδόν όλες οι ανεύθυνες αγροτικές κινητοποιήσεις για να αναστείλουν τις εκάστοτε κινητοποιήσεις τους.

Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα και δεν έχουν άδικο οι αγρότες που κινητοποιούνται αλλά οι διαχρονικές συνδικαλιστικές τους ηγεσίες, και οι απαξιωμένες οργανώσεις τους, που δεν μπόρεσαν να τους ενημερώσουν σωστά για τα προβλήματά τους και να τους υποδείξουν δημοκρατικά θεσμοθετημένους τρόπους διεκδίκησης λύσεων, με την οργανωμένη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή αυτή, για να είναι αποτελεσματική, προϋποθέτει τη δημιουργία μίας νέας γενιάς αγροτών που θα αναλάβει την ευθύνη να αξιώσει το σχεδιασμό της γεωργίας σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρξει κοινής αποδοχής συμφωνημένο «όραμα». Ένα «όραμα» που πρέπει να το πιστέψουν κυρίως οι ίδιοι οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς & δασοκόμοι) και να αγωνιστούν για να το πραγματοποιήσουν. Η εφαρμογή του ΟΡΑΜΑΤΟΣ συνιστά παρέμβαση υψίστου «Δημοσίου Συμφέροντος» και, για να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος που συνεπάγεται και ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, χρειάζεται σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρξει στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποίαν οι κοινωνικοί εταίροι να εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις & υποχρεώσεις τους.

Τον Ιουλ 2018 ανακοινώθηκε από τον κ Γιάννη Κοντογιάννη, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής το άνοιγμα των κτηνοτρόφων σε όλους τους συμπολίτες με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με συνεργατισμό» με κύριο στόχο τον ΣΕΒΑΣΜΟ της ισορροπίας του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, τεχνολογικού κλπ)

Τον Σεπ 2020 η Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής κα Ursula v-d Leynen (7/9/2020) προκήρυξε την δημόσια διαβούλευση της Ευρ. Επιτροπής, «ΟΡΑΜΑ για την Αγροτική Ευρώπη 2040» μέχρι τις 30/1/2020. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής, με την τεχνική υποστήριξη του Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα, οργάνωσε διαβουλεύσεις σε 10 περιοχές της Ελλάδος ((Δωρίδα, Καλάβρυτα, Πιέρια, Πάρνηθα, Καλαμάτα, Λέρος, Κυκλαδονήσια, Ελασσόνα, Αττική, Σέρρες) και τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε Ευρωπαϊκή έκθεση στις 25/3/2021, στις Βρυξέλλες, και σε δημόσια διαδικτυακή εκδήλωση στις 14/4/2020. Το ΟΡΑΜΑ αγροτικών περιοχών 2040 της ΕΕ παρουσιάσθηκε δημόσια και υιοθετήθηκε τον Ιουν 2021 από την ΕΕ.

Μέχρι το τέλος Δεκ 2021 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οργάνωσε 13 Συνδιασκέψεις σε όλες τις Περιφέρειες όπου, όπως λένε τα στατιστικά του ΥπΑΑΤ, μέσα σε 100 περίπου ώρες μετείχαν 1400 εκπρόσωποι των παραγωγών, συνεταιριστών και επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Το ΥπΑΑΤ ισχυρίζεται ότι θα ενσωματώσει αρκετές από τις προτάσεις που έγιναν στην τελική πρόταση του ΥπΑΑΤ η οποία πρόκειται να κατατεθεί στην ΕΕ έως το τέλος του έτους 2021. Παρακολούθησα αρκετές από αυτές τις λεγόμενες «συνδιασκέψεις» και το μόνο που θα μπορούσα να επισημάνω ήταν ότι επρόκειτο για μονόλογους, σε μια προσπάθεια να «περάσουν» οι σκέψεις και ιδέες του ΥπΑΑΤ, χρησιμοποιώντας μια παράξενη «ξύλινη» γλώσσα ανίκανη να κάνει να επικοινωνήσουν οι αγρότες με το λεγόμενο Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη νέα ΚΓΠ (και για τους άσχετους ΚΑΠ).

Τον Δεκ 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AGRI.R.5/NM/rd/en Ares (2021)8738574) ξεκινά το Αγροτικό Σύμφωνο (μέχρι τον Ιούν 2022). Το Αγροτικό Σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών (ουτοπία? …) και των ενδιαφερομένων μερών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών. Θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Λένε ότι το Αγροτικό Σύμφωνο θα βασισθεί σε ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και τους φορείς της υπαίθρου Το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ εντοπίζει πιεστικές προκλήσεις και υπογραμμίζει ορισμένες από τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις περιοχές. Με την υποστήριξη του Αγροτικού Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Σχεδίου Αγροτικής Δράσης που εκδόθηκε από την Επιτροπή, το μακροπρόθεσμο όραμα στοχεύει να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες. Τον Ιούν 2022, η διάσκεψη υψηλού επιπέδου του Αγροτικού Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη θα προσφέρει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλες οι συνεισφορές και να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Θα ήθελα να μην λείπουν οι αγρότες πάλι.

Η γεωργία, ως υπαίθριο εργοστάσιο παραγωγής πρωτογενών αγαθών κυρίως διατροφής μέσω της «φωτοσύνθεσης», είναι από τη φύση της «πράσινη» και προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση των φυσικών πόρων στους οποίους η γεωργία βασίζεται και για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτώσεων της πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, στα πλαίσια των οποίων καλείται να λειτουργήσει με πολλαπλή στόχευση: την παραγωγή περισσότερων και ασφαλών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων, την προστασία των φυσικών πόρων και την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών. Και μην ξεχνάμε την προσφορά δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών με αυξανόμενη ζήτηση από το σύνολο της κοινωνίας (Δρ Φ. Βακάκης, 2010).

Με την εμπειρία των 150 δημόσιων διαδικτυακών συζητήσεων του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής της τελευταίας διετίας με φιλοξενούσα την κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Μενίδι, 6932094231), με τον ένθερμο ρόλο των ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ στην έμπνευση για ένα καλύτερο μέλλον κάθε Τρίτη (21.00-22.00), και με τα εξαίρετα αποτελέσματα των συζητήσεων για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που οργάνωσε το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα με φιλοξενούσα την κα Ελισάβετ Καλαρούτη (Δ/ντρια Δράσεων, 2109730280), από 10 Ιαν 2022 οργανώνονται τακτικές δημόσιες συζητήσεις κάθε ημέρα στις 21.00-22.00 με τον διακριτικό τίτλο «Agro Bus» με συντονιστή τον κ Δημήτριο Μιχαηλίδη (6998282382, ΑγροΝέα) με τα μάτια σε ένα συμφωνημένο Αγροτικό Σύμφωνο της ΕΕ (όχι σαν το «φορεμένο» Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό!!! … ).

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, AgroBus