Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Κατά την διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σήμερα στην Τρίπολη για την εκλογή προεδρείου και σύμφωνα με τον κανονισμό τον Πρόεδρο τον προτείνει η παράταξη της πλειοψηφίας, τον αντιπρόεδρο η παράταξη του Πέτρου Τατούλη και τον Γραμματέα η παράταξη του Γιώργου Δέδε.

Πρόεδρος κατά πλειοψηφία και το υπόλοιπο προεδρείο έχουν ως εξής: Πρόεδρος ο Γιάννης Μαλτέζος, Αντιπρόεδρος η Αντωνία Μπούζα και Γραμματέας η Τζένη Δημητρακοπούλου.