Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Ήλθαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τον Καύσωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει αποστείλει τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΚΑΥΣΩΝΑΣ στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ. Αρχαίας Νεμέας, Λεοντίου, Αρχαίων Κλεωνών , Πετρί, Γαλατά και Δάφνη.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών.