Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δράσεις της Ε.Ε.Κ.Ε. για τα κόκκινα δάνεια

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εκπροσωπεί καταναλωτές, επιτυγχάνοντας  διακανονισμούς δανειακών προϊόντων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά παραδείγματα δανειακών ληξιπρόθεσμων προϊόντων που διαχειρίστηκε με επιτυχία η Ε.Ε.Κ.Ε. κατά το έτος 2021 είναι: 

  • Οριστική εξόφληση καταναλωτικού δανείου συνολικού ύψους 76.500€ με τη διαγραφή ποσοστού 87% ήτοι 63.500€ (ποσό που αντιστοιχεί σε έξοδα και τόκους υπερημερίας) και με την εφάπαξ καταβολή το ποσού των 13.000€
  •  Οριστική εξόφληση πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 6.745€ με τη διαγραφή ποσοστού 78% ήτοι 5.245€ (ποσό που αντιστοιχεί σε έξοδα και τόκους υπερημερίας) και με την εφάπαξ καταβολή το ποσού των 1.500€
  •  Οριστική εξόφληση καταναλωτικού δανείου συνολικού ύψους 8.750€ με τη διαγραφή ποσοστού 89% ήτοι 7.850€ και με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 1.000€
  •  Οριστική εξόφληση επαγγελματικού δανείου συνολικού ύψους 37.000€ με τη διαγραφή ποσοστού 84% ήτοι 31.000€ και με την εφάπαξ καταβολή το ποσού των 6.000€
  •  Ρύθμιση στεγαστικού δανείου συνολικού ύψους 34.784€ με τη διαγραφή εξόδων και τόκων υπερημερίας 10.000€ και τη ρύθμιση του ποσού των 24.784€ με χαμηλότοκες δόσεις.

Παράλληλα, προασπίστηκε τους οφειλέτες με προτάσεις-δράσεις και παρεμβάσεις. Κατά το 2021, η Ε.Ε.Κ.Ε.:

ü  Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επιμηκυνθεί η δυνατότητα σε ιδιώτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να εντάσσονται σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων για οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι τη λήξη των συνεπειών της πανδημίας, έτσι ώστε να ανακουφιστούν πρόσκαιρα χιλιάδες νοικοκυριά

ü Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) σχετικά με τον σχεδιασμό μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο του έργου τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Υποστήριξη της Ελλάδας για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει την υπερχρέωση»

ü Ενημέρωσε τους δανειολήπτες για την απόφαση-φρένο του Αρείου Πάγου στη μαζική απόρριψη αιτήσεων υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη με έρεισμα την ένσταση δόλου

ü  Ενημέρωσε τους δανειολήπτες για την απελευθέρωση των εγγυητών δανείων, όπου σύμφωνα με άρθρο του Αστικού Κώδικα (862) «Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη»

ü  Πέτυχε, μετά από παρέμβαση της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών, την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας για τους ευάλωτους οφειλέτες που υπάγονται στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2021, εφόσον δεν είχε – και έως σήμερα δεν έχει- δημιουργηθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ελάχιστη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών

ü  Ενημέρωσε τους οφειλέτες για το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα και τα κριτήρια υπαγωγής των προσώπων που πτωχεύουν

ü  Ενημέρωσε τους οφειλέτες για τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα, τις συνέπειες της πτώχευσης και τις επώδυνες διαδικασίες απώλειας της περιουσίας τους

ü  Διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα τη ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών κ. Φώτη Κουρμούση και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας

ü  Δημοσίευσε οδηγίες προς τους καταναλωτές για τις δεσμεύσεις ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών ιδίως για οφειλές προς το δημόσιο

ü  Συμμετέχει στο έργο «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό», της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών

Η αποδιοργάνωση της οικονομικής διαδικασίας που επέφεραν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας των πληθυσμών και η αύξηση του κόστους της ενέργειας συμπαρασύρουν  τις τιμές στην πλειονότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η κατακόρυφη μείωση της αγοραστικής δύναμης, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη θέση των ευάλωτων νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές απέναντι κυρίως στα πιστωτικά ιδρύματα.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με εξειδικευμένη και έμπειρη επιστημονική ομάδα, στέκεται στο πλευρό κάθε δανειολήπτη, ώστε να ρυθμίσει τις οφειλές του και να μη χάσει την κύρια κατοικία του και την περιουσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες: