Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Η ζωή εν τάφω” από τον Νίκο Ξυλούρη και τον Μανώλη Μητσιά στην ΕΡΤ -VIDEO

“Η ζωή εν τάφω” από τον αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη και τον Μανώλη Μητσιά στην ΕΡΤ το 1977.

Η πιο κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αναμφίβολα η Μεγάλη Παρασκευή, με τον Επιτάφιο Θρήνο και τα εκπληκτικής ομορφιάς Εγκώμια. Ημέρα πένθους για τους Χριστιανούς. 

Οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, οι εικόνες σκεπασμένες με μαύρα υφάσματα μας μεταφέρουν στο πνεύμα της ημέρας . Ο επιτάφιος που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού στολίζεται με λουλούδια και το μεσημέρι γίνεται αναπαράσταση της αποκαθήλωσης.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευή θα ακουστούν τα ομορφότερα τροπάρια της χριστιανοσύνης τα “Εγκώμια” (Η ζωή εν τάφω, `Αξιον εστί, Αι γενεαί πάσαι) και ακολουθεί η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των ενοριών.

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

Μεγαλύνομέν σε, Ιησού βασιλεύ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,
δι ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Ο ωραίος κάλλει παρά πάντας βροτούς
ώς ανείδεος νεκρός καταφαίνεται,
ό την φύσιν ωραίσας του παντός.

Ιησού, γλυκύ μοι και σωτήριον φώς
τάφω πώς έν σκοτεινώ κατακέκρυψαι
ώ αφάτου και αρρήτου ανοχής!