Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεργασία των δήμων Κορινθίων και Βέλου-Βόχας για τα αδέσποτα!

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Αρχή εφαρμόζοντας από την αρχή της θητείας της στοχευμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σε συνέχεια των μέχρι σήμερα δράσεων στον τομέα αυτό, σε διαδημοτική συνεργασία με τον όμορο Δήμο Βέλου-Βόχας υπέβαλε στις 31/5/2022 αίτημα και πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια του Προγράμματος «Άργος» – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την χρηματοδότηση του έργου: 

«Κατασκευή και Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Δήμου Βέλου-Βόχας» συνολικού προϋπολογισμού 916.193 ευρώ.

Κύριοι στόχοι από την υλοποίηση της εν λόγω πρότασης είναι:

-Η περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

-Η δημιουργία μητρώου αδέσποτων ζώων στους 2 Δήμους

-Η δυνατότητα ανεύρεσης οικογενειών υιοθεσίας αδέσποτων ζώων

-Η πρόληψη ατυχημάτων από αδέσποτα ζώα

Η πρόταση συμπεριλαμβάνει τα εξής 3 υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Κατασκευή Πανσιόν Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και Δημοτικού Κτηνιατρείου

Κατασκευή δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που θα αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, και θα εγκατασταθεί σε μισθωμένη έκταση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων στη θέση «Μπαθαρίστρα».

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων

Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιατρείου, του χώρου του καταφυγίου και την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υπηρεσία στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς».