Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Διαβούλευση για Κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης στο Δημαρχείο Νεμέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νεμέας καλεί τους πολίτες την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 19.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου σε ανοιχτή διαβούλευση με θέμα :«Κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης». 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι ένα θέμα που ταλανίζει  χρόνια τη Νεμέα και θα ήταν εποικοδομητική η παρουσία και η γνώμη των πολιτών-φορέων αφού στόχος είναι η καταγραφή εναλλακτικών απόψεων ή η συμφωνία σε όσα αποτυπώνονται στη Μελέτη αυτή που εκπονήθηκε με βάση τις προτάσεις του ΣΒΑΚ ,την αξιολόγηση των υφισταμένων καταστάσεων αλλά και  τον αναπτυξιακό χαρακτήρα, που θέλουμε για τη Νεμέα.