Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα επενδυτικά σχέδια 12,65 εκ € θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία από το πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της προκηρυχθείσας 2ης πρόσκλησης για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADERτης ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε επιπλέον της διαθέσιμης  Δημόσιας Δαπάνης το ποσό των 4.652.020,00 ευρώ ως Υπερδέσμευση, προκειμένου να ενταχθούν και να λάβουν συγχρηματοδότηση όλα τα επιλαχόντα έργα. 

Κατόπιν αυτών, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADERτης ΑΝΒΟΠΕ, εντάσσονται για συγχρηματοδότηση 45 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12.659.561,66€εκ των οποίων το ποσό των 6.690.058,74αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη.

Οι επενδύσεις αφορούν στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίου, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και θα υλοποιηθούν εντός της περιοχής παρέμβασης.

Ειδικότερα οι επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ Αριθμός
Επενδυτικών σχεδίων
Προϋπολογισμός
(€)
Δημόσια Δαπάνη (€)
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 19.2.2.2 1 173.547,50 86.773,75
19.2.3.1 24 8.162.136,50 4.081.068,24
Τουριστικές δραστηριότητες 19.2.3.3 7 2.058.703,59 1.237.760,14
Λιανικό εμπόριο –  βιοτεχνίες 19.2.3.4 4 758.031,08 416.917,10
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 19.2.2.5 2 204.132,55 132.686,16
19.2.3.5 7 1.303.010,44 734.853,35
ΣΥΝΟΛΑ 45 12.659.561,66 6.690.058,74

Λεβίδι 05-08-2022

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠCLLD/LEADER

Αποστολόπουλος Απόστολος