Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις μαθητείας για μαθητευόμενους και επιχειρήσεις στο Νόμο Κορινθίας

Στα πλαίσια της πρόσκλησης για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος 2022-2023 για μαθητευόμενους και επιχειρήσεις το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Μαθητείας για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα είναι ακόμα ανοικτό.

To μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτήν εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ. 

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τις διαθέσιμες θέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Κορινθίας για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λουτρακίου: τηλ. 2741085408 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@1epal-loutr.kor.sch.gr

2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λουτρακίου: τηλ. 2741080711 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :mail@2epal-loutr.kor.sch.gr
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 27410 77010 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dide.kor.sch.gr

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ: τηλ. 2742023719 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :mail@1epal-Kiatou.kor.sch.gr