Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Καθαρισμός από την Π.Ε. Αργολίδας στον δρόμο Πλατάνι – Σκοτεινή – Φρουσιούνα

Στον καθαρισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου της ορεινής Αργολίδας προβαίνει συστηματικά, με μηχανήματά της, η Περιφερειακή Ενότητα.

Ειδικότερα, τα μηχανήματα της Π.Ε. Αργολίδας ενεργούν αυτό το χρονικό διάστημα στον δρόμο Πλατάνι – Σκοτεινή – Φρουσιούνα, οδικό άξονα με ιδιαίτερα μεγάλη κυκλοφορία που εξυπηρετεί μία από τις πλέον γεωργικά παραγωγικές περιοχές της Αργολίδας.