Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίτημα για Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου: Προβλήματα στους παραγωγούς από τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην Π.Ε. Αργολίδας και ενέργειες της Περιφέρειας

Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου

Τρίπολη, 7-10-2022

Προς: τον Πρόεδρο του Πε.Συ. Πελοποννήσου

κ. Μαλτέζο Ιωάννη

Αίτημα για Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Προβλήματα στους παραγωγούς από τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην Π.Ε. Αργολίδας και ενέργειες της Περιφέρειας».
 

Κύριε Πρόεδρε,

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους παραγωγούς στην Π.Ε. Αργολίδας, η κοινοποίηση των  πορισμάτων ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, για τις μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν καλλιέργειες εσπεριδοειδών από τον παγετό, τον Ιανουάριο του 2022. Σύμφωνα με αυτά, για ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών όχι μόνο δεν προβλέπεται αποζημίωση για τις ζημιές στην παραγωγή τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η εκτίμηση ζημιάς είναι και πιο χαμηλή από την προκαταβολή που δόθηκε (300 ευρώ/στρέμμα) για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, δηλαδή θα κληθούν να επιστρέψουν και χρήματα!

Επειδή το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και αφορά μεγάλο μέρος των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και είναι σε απόγνωση, ζητάμε, εντός έξι (6) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 167 παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, να συγκαλέσετε συνεδρίαση του Πε.Συ., ώστε συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί απόφαση.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ακολουθούν 21 υπογραφές