Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Επιστρέφουν τις ενισχύσεις 20.000 επιδοτούμενοι

Σε μεγάλες περιπέτειες μπαίνουν περίπου 20.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που αθέτησαν τους όρους χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θεωρώντας προφανώς ότι δεν θα εντοπισθούν από τις διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ήδη οι παραβάτες έλαβαν ηλεκτρονική ενημέρωση (email) από την ΑΑΔΕ ότι δεν έχουν τηρήσει τους όρους χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, και καλούνται να επιστρέψουν το σύνολο των ποσών που εισέπραξαν και μάλιστα εντόκως. 

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν τήρησαν τους όρους για την χορήγηση των «φθηνών» κρατικών δανείων και κυρίως τη ρήτρα για τη διατήρηση του προσωπικού ενώ διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις μη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2019-2020.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και αδικίες, εντός των ημερών θα «τρέξει» και δεύτερη διασταύρωση στοιχείων, για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν διατυπωθεί ενστάσεις.

Πάντως, για όσους εξακριβωθεί ότι δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, που αφορούν κυρίως στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την υποβολή δηλώσεων, η απόφαση επιστροφής των ποσών θεωρείται αμετάκλητη.

Για παράδειγμα στον έβδομο και τελευταίο κύκλο είχε οριστεί ότι η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνταν οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Ιούλιο άρχισε η επιστροφή των «κουρεμένων» ποσών της Επιστρεπτέας σε 96 ισόποσες άτοκες δόσεις, ενώ όσοι επέστρεψαν τα ποσά εφάπαξ έλαβαν έκπτωση 15%.

Εφάπαξ επεστράφησαν περίπου 800 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 3 δισ. που βεβαιώθηκαν ως επιστρεπτέο ποσό.

Συνολικά μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είχαν χορηγηθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύσεις περίπου 8 δισ. ευρώ.

ertnews.gr