Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για το 2021

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέλαβε την Παρασκευή την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της  Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), για το έτος 2021, από τον Πρόεδρο της Αρχής, κ.  Χρήστο Ράμμο. Στην Έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των μέσων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής παραλαμβάνοντας την Έκθεση ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Αρχής πως αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στα μέλη των οποίων θα διαβιβαστεί.