Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχές Χριστουγέννων Αποστόλου Ε. Παπαφωτίου

Ευχές Χριστουγέννων

Στην Εποχή

της Αντιστροφής και του Ζόφου

της Διαφθοράς και της Φτώχειας,

όπου

το Ψέμα προβάλλεται ως Αλήθεια

το Κακό ως Καλό

η Ατιμία ως Τιμιότητα

το Άδικο ως Δίκαιο,

ας υποδεχθούμε

τον Νεογέννητο στη φτωχική φάτνη Χριστό

σε κοινωνία Αλήθειας και Μετοχής

σε πνεύμα Δικαιοσύνης.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

Δημιουργικό και ευλογημένο το νέο έτος 2023.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.