Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η Δεκεμβρίου 2022 Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίουτου Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση σύμπραξης/συμμετοχής του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ στην περιοχή εφαρμογής του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για λογιστική τακτοποίηση.
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2023.
4. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023.
5. Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς B’ εξαμήνου 2022.
6. Χορήγηση άδειας σιδερένιας ράμπας για ΑΜΕΑ σε κατάστημα στην οδό Δερβενακίων Κ. Νεμέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ