Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 17η Ιανουαρίου 2023 Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Περί: Ψήφισης και έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Νεμέας οικον.έτους 2023.
  2. Περί: Ψήφισης και έγκρισης  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ)  του Δήμου  οικον. έτους 2023.

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 17η Ιανουαρίου 2023 Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή γνώμης στο ΥΠ. ΟΙΚ. για μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ