Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστολή Δημάρχου Νεμέας και Προέδρου Αγροτικού Συλλόγου προς τη ΔΑΟΚ Κορινθίας για την κορινθιακή σταφίδα – ειδική ενίσχυση de minimis

 Επιστολή Δημάρχου Νεμέας, κ. Φρούσιου Κων/νου , και του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου, κ. Καραμάνη Δημ., προς τη ΔΑΟΚ Κορινθίας (κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού) ,σχετικά με την ειδική έκτακτη ενίσχυση μέσω της διαδικασίας των  de minimis  για την κορινθιακή σταφίδα και τις επιτραπέζιες ποικιλίες.

ΝΕΜΕΑ 08/02/23ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνοτροφίας Π.Ε. Κορινθίας

Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε,

Ως εκπρόσωποι των αγροτών της περιοχής μας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και μας έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η έλλειψη εργατών γης κ.α. δυσχεραίνουν επιπρόσθετα το έργο μας.

Τα παραπάνω έχουν επηρεάσει την κορινθιακή σταφίδα και τις επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου, που είναι οι βασικότερες καλλιέργειες της περιοχής μας, και είναι αυτές που καθορίζουν την βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας .

Πιο συγκεκριμένα, έχουν μειωθεί δραματικά οι εξαγωγές της κορινθιακής σταφίδας και έχουν χαθεί οι αγορές για την διάθεση των επιτραπέζιων σταφυλιών, γεγονός που μας έχει φέρει στην δυσάρεστη θέση να αδυνατούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα των καλλιεργειών αυτών.

Με βάση τα προηγούμενα, το εισόδημά μας δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών μας. Έτσι υπονομεύεται η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον των παιδιών μας καθώς και η γενικότερη πορεία της οικονομίας του Νομού.

Κύριε προϊστάμενε,  ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, να καταβληθεί και στη δική μας περίπτωση (όπως έχει συμβεί και σε άλλους παραγωγούς της χώρας μας, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει παρεμφερή προβλήματα με τα προϊόντα τους), η ειδική έκτακτη ενίσχυση μέσω της γνωστής διαδικασίας των de minimis για την κορινθιακή σταφίδα και τις επιτραπέζιες ποικιλίες.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟ 2022 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ.

ΕΤΗ 2019-2020-2021

Στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών≈50.000

Μέσηπαραγωγήανάστρέμμα2000-2500(βάσει ασφαλιζόμενης αξίας στον ΕΛΓΑ).                   Μέση τιμή πώλησης(εξαγωγή &εσωτερική)βάσει τιμής ΕΛΓΑ αλλά και μέσου όρου

0,70€/κιλό.

Μέση τιμή κόστους παραγωγής ανά κιλό προϊόντος: 0,35€/κιλό

Συνολικό καθαρό εισόδημα(μέσος όρος των τριών ετών): 40.000.000€

(Στο έτος 2021 συμπεριλαμβάνουμε και τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ)

ΕΤΟΣ2022

Στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών≈45.000(λόγω εγκατάλειψης ή μείωσης)

Στρέμματα πουυπέστησανζημιέςλόγωκαιρικώνσυνθηκών≈30.000,μεζημιάκυμαινόμενη50-100%Μέσηπαραγωγήανάστρέμμα(βάσει ασφαλιζόμενης αξίας στον ΕΛΓΑ):2.000-2.500Μέσητιμή πώλησης:0,60€/κιλό

Μέση τιμή κόστους παραγωγής: 0,50€/κιλό

ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΕΙΣΟΔΗΜΑ

1

3

3

5.000στρ.Χ0,10€/kg Χ2.250kg(μ.ο)=3.375.000€0.000στρ.μεζημιά κατάΜ.Ο70%άρα700kg/στρέμμα0.000στρ.Χ0,10€Χ700=2.100.000

Μέση τιμή χυμοποίησης για τα ζημιωθέντα σταφύλια 0,12€/κιλό

Άρα 30.000στρΧ1.000kg/στρέμμα (Υπολογίζουμε και την απώλεια βάρους των σταφυλιών

λόγω σουρώματος και σαπίσματος)

30.000στρΧ1.000 Χ0,12=3.600.000

Σύνολουπολογισμένουεισοδήματος10.000.000.

Άρα σε σχέση με το Μ.Ο των 3 τελευταίων ετών,30.000.000€ανέρχεταιηαπώλεια

εισοδήματος της οποίας το μεγαλύτερο μέρος δεν καλύπτεται βάσει του κανονισμού του

ΕΛΓΑ.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ

ΕΤΟΣ 2019-2020

Μέση παραγωγή ανά στρέμμα 350-400kg

Μέση τιμή πώλησης (εξαγωγή) 1,60 €/kg

Μέση τιμή κόστους παραγωγής ανά κιλό προϊόντος 1 €.

ΕΤΟΣ 2021-2022

Μέση τιμή πώλησης (εξαγωγή) 2021 Ο,90 €/kg

Μέση τιμή πώλησης (εξαγωγή) 2022 Ο,70 €/kg

Μέση τιμή κόστους παραγωγής ανά κιλό προϊόντος 1,25 €.

Άρα σε σχέση με το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών διαπιστώνεται μεγάλη απώλεια εισοδήματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

 1. Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά

Βασική λίπανση:250 κλ/στρ Χ 400γρ=100kg λιπάσματος 100kg λιπάσματος κοστίζουν 180/στρ(κατώτατο)

 1. Φυτοφάρμακα(ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα)

Μυκητοκτονία, εντομοκτονία, διαφυλλικά λιπάσματα, βιοδιεργέρτες.

12 ψεκασμοί με συνολικό κόστος 400€/στρ (κατά μέσο όρο) •

Ζιζανιοκτόνα:200γρ/στρ Χ2 φορές ανά καλλιεργητική περιοχή =400γρ/στρ

άρα 85€/5lt = 5€/στρ 3.

 

 1. Ενέργεια(ηλεκτρική, λιπαντική, πετρέλαιο)

Λάδια κινητήρα(τρακτέρ)+φίλτρο λαδιού 40€ Χ 3 φορές αλλαγή ανά καλλιεργητική περίοδο =120€ ή 30€/στρ

Ραντίσματα με τρακτέρ:4,50€/στρ Χ 12 ραντίσματα ανά καλλιεργητική περίοδο = 55€/στρ Φρεζάρισμα χωραφιών: 5€/στρ Χ 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο= 10€/

 1. Συντήρηση υλικών

(επισκευές, αγορές ανταλλακτικών μηχανημάτων & εξοπλισμό για την προστασία της καλλιέργειας )7€/στρ

 1. Άρδευση:

20m³/στρ Χ 1€/m³ =20€/στρ Χ 5 ποτίσματα κατά μέσο όρο ανά καλλιεργητική περίοδο=100€/στρ(κατώτατο)

 1. Καλλιεργητικές εργασίες
 • Δίχτυα 30€/στρ • Πανιά 70€/στρ • Κλάδεμα: 18€/στρ* • Κατέβασμα κληματίδων: 8€/στρ* • Δέσιμο κληματίδων: 2,5€/στρ (για ταινίες δεσίματος) • Εργατικά: 5€/στρ* • Βλαστολόγημα* • Κορφολόγημα* • Επισκευές δικτύων νερού* •

7.Λοιπές εργασίες*

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες(λογιστής, ΟΣΔΕ, πιστοποιήσεις φαρμάκων, συνδρομές σε φορείς κ.λ.π) Λογιστής 600€/έτος* Πιστοποίηση υπολείματα φαρμάκων 400€/έτος* ΟΣΔΕ 1,5€/στρ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ 890€/ΣΤΡ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ        

                   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά Βασική λίπανση:300κλ/ 1στρ Χ 200γρ=60kg λιπάσματος 60kg λιπάσματος κοστίζουν 70Ε/στρ(κατώτατο)
 2. Φυτοφάρμακα(ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα)

Μυκητοκτονία, εντομοκτονία, διαφυλλικά λιπάσματα, βιοδιεργέρτες. 8 ψεκασμοί με συνολικό κόστος 200€/στρ (κατά μέσο όρο) • Ζιζανιοκτόνα:200γρ/στρ Χ2 φορές ανά καλλιεργητική περιοχή =400γρ/στρ άρα 85€/5lt = 5€/στρ

 1. Ενέργεια(ηλεκτρική, λιπαντική, πετρέλαιο)

Λειτουργία και  Συντήρηση τρακτέρ

80Ε

 1. Άρδευση:

20m³/στρ Χ 1€/m³ =20€/στρ Χ 3 ποτίσματα κατά μέσο όρο ανά καλλιεργητική περίοδο=60€/στρ(κατώτατο)

 1. Καλλιεργητικές εργασίες
 • Κλάδεμα: 40€/στρ*Σκαλισμα10 Ε/στρ • Εργατικά: 5€/στρ*  Βλαστολόγημα* • Κορφολόγημα*20Ε/στρ • Επισκευές δικτύων νερού* •

6 Τρύγος

50 Ε /στρ

7 .Διαδικασία αποξήρανσης και συλλογή σταφίδας προς αποθήκευση

20 Ε/στρ

8.Λοιπές εργασίες*

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες(λογιστής, ΟΣΔΕ, πιστοποιήσεις φαρμάκων, συνδρομές σε φορείς κ.λ.π) Λογιστής 600€/έτος* Πιστοποίηση υπολείματα φαρμάκων 400€/έτος* ΟΣΔΕ 1,5 € στρ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 450€/ΣΤΡ

*Οι εργασίες με αστερίσκο δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος καλλιέργειας.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος                                                                                                Ο Πρόεδρος

Φρούσιος Κων/νος                                                                               Καραμάνης Δημήτριος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ