Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία-αειφορία του περιβάλλοντος

Την Τετάρτη, 1 Μαρ 2023, 18.00-22.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής οργανώνει διαδικτυακή Προσυνεδριακή Ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία-αειφορία του περιβάλλοντος» στο facebook στον «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και στο https://us02web.zoom.us/j/89689125178?pwd=Y3JKUUdIT0RtemJlZHg1a042ZFlwQT09. 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, Μενίδι, 6932094231) γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής μετά την σύσκεψη της Καθοδηγητικής Επιτροπής (11/1/2023) δήλωσε ότι προετοιμάζονται για υποστήριξη της εξωστρέφειας των παραγωγών πραγματικού πλούτου και ειδικότερα για την συμβολή της κτηνοτροφίας στην αειφορία του περιβάλλοντος. Εκτιμήθηκε ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια «βιβλιοθήκη» κειμένων από θέσεις και έρευνες με στοιχεία που να τεκμηριώνουν την συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία-αειφορία του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, και η Προσυνεδριακή Ημερίδα αλλά και το Συνέδριο θα εξυπηρετήσει αυτήν την ανάγκη.

Το ΣαββατοΚύριακο, 10 & 11 Ιουν 2023 (12.00-20.00 & 10.00-14.00) στο Λιδωρίκι Δωρίδας θα γίνει το υβριδικό (φυσική παρουσία και διαδικτυακή συμμετοχή) Συνέδριο με το ίδιο θέμα: «Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην ισορροπία-αειφορία του περιβάλλοντος» τόσο στο facebook στον «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και στο https://us02web.zoom.us/j/86992836792?pwd=NEh6eFVzd2puRVh6TGl5Y1BuM1NFUT09.

Οι παρουσιάσεις και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα τα εκδώσει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής για να αποτελέσουν το υποστηρικτικό υλικό για να σχεδιασθούν συστηματικές παρουσιάσεις με επισκέψεις σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τον Οκτ 2023.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής) σε συνεργασία με την κα Αργυρώ Λαγγουράνη (πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου) και τον κ Νίκο Ασημακόπουλο (πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δωρίδας) επέλεξαν το Λιδωρίκι για την φυσική πραγματοποίηση του Συνεδρίου, ακολουθώντας τις παραδοσιακές διαδρομές των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα πρέπει να είναι εκτατική και μάλιστα μετακινούμενη, ακολουθώντας την βλάστηση και την επάρκεια της βόσκησης, στην «ορεινή» Ελλάδα. Οι «νεοφώτιστοι», αφού απαξίωσαν πλήρως την λαϊκή θυμοσοφία, στην οποία ήταν ενσωματωμένοι οι κανόνες αειφορίας του περιβάλλοντος, με νέα τεράστια χρηματικά ποσά, ξαναανακαλύπτουν τις θεμελιώδεις αξίες αειφορίας του πλανήτη, μέσα στους οποίους είναι: η τοπική κυκλική οικονομία, η απαραίτητη βόσκηση και για πυροπροφύλαξη, η τοπική βιοποικιλότητα, η εξαιρετική «δύναμη» των αυτόχθονων τοπικών φυλών και ενδημικών φυτών, οι καταστροφές της ισορροπίας από τα εισβολικά-ξενικά σε ένα τόπο είδη, η τοπικότητα-locality, το μεγαλείο των Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, τα σημαντικά «μυστικά» της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, η ολιστική-συστημική προσέγγιση κάθε τόπου (σε αντιδιαστολή με την παγκοσμιότητα της «εξειδίκευσης») και πολλά ακόμα.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις (και κάθε μορφής επιχειρήσεις) που μπορούν να είναι προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της Ελλάδος, χωρίς να το καταστρέφουν, είναι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον της μοναδικής μας Ελλάδος, στον μοναδικό μας πλανήτη, ΓΗ, ή και μεγαλύτερες, ανάλογα με το διαθέσιμο περιβάλλον. Υπάρχει μέλλον? Κριτήριο των πάντων πρέπει να είναι η «φέρουσα ικανότητα» του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, τεχνολογικού, οικονομικού, πολιτικού κλπ).

Πόσο βοηθά στην συνολική υγεία ενός τόπου η λειτουργία κτηνοτροφικών εκτροφών? Έρευνες αποδεικνύουν ότι ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα στα μέλη της οικογένειας μιας κτηνοτροφικής εκτροφής, καθώς και σε απόσταση μέχρι 300μέτρα από τον στάβλο.

Πόσο βοηθούν στην διαμόρφωση μονοπατιών προσπέλασης οι γιδόστρατες?

Η φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος με την οργανωμένη με κανόνες βόσκηση πόσο αναζωογονεί την φύση και το οικοσύστημα?

Ήταν «λάθος» η οριζόντια απαγόρευση-απομόνωση του δάσους από την συμβιωτική πανίδα του?

Πόσο βοηθά στην τοπική βιοποικιλότητα η συμμετοχή των κοπαδιών στην τοπική φροντίδα του περιβάλλοντος?

Η «αγκαλιά» των ζώων πόσο βοηθά στην ψυχική υγεία του πληθυσμού?

Γιατί συνταγογραφούνται πλέον το αγκάλιασμα προβάτων ή η βόλτα στο δάσος?

Στην Ελλάδα φαίνεται ότι η κυριότερη ωφέλεια από την εκτροφή ζώων θα προέρχεται από την φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος, δευτερευόντως από την παραγωγή πρωτεϊνών για την διατροφή και πολύ λιγότερο από την γαλακτοπαραγωγή.

Η άκριτη κερδοσκοπική ιδιωτική οικονομική, προσανατολισμένη αποκλειστικά στην κερδοσκοπία του χρήματος μήπως δημιούργησε τις σταβλισμένες γαλακτοπαραγωγικές ζωντανές «μηχανές», καταστρέφοντας την ισορροπία και βιωσιμότητα του οικοσυστήματος?

Μπορεί να επιβιώσει ένας τόπος που ο μισός και περισσότερος πληθυσμός του είναι συγκεντρωμένος μέσα σε τεχνητά τσιμεντένια «κλουβιά» και παραέξω είναι ερημιά?

Το πιθανό πρόβλημα για την ανάγκη μεγέθους κλίμακος, όταν απαιτείται και όπου απαιτείται, μπορεί να καλύπτεται με τον συνεργατισμό της Κοινωνικής Οικονομίας. Κάθε μορφή Κοινωνικής Οικονομίας απαιτεί να λειτουργεί η τοπική Κοινωνία και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας να έχουν επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231, κτηνοτρόφος, Μενίδι Αττικής), γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, επεσήμανε ότι η ανυπαρξία σταθερών χρήσεων γης για την παραγωγή επαρκούς τροφής, η αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να εφαρμόσει τους ψηφισθέντες κανονισμούς για τα βοσκοτόπια, η ισοδύναμη με απαγόρευση κτηνοτροφίας υιοθέτηση μαξιμαλιστικών προδιαγραφών άλλων κρατών στην αδειοδότηση στάβλων, η ανυπαρξία επαρκών αγροτικών σχολείων μαθητείας, αλλά και η πλήρης απουσία υποστήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και με ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, καταστρέφουν συστηματικά την ισορροπία στο περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό κλπ) και οδηγούν την πατρίδα σε καταστροφές καταστάσεις.

Την Τετάρτη, 22 Φεβ 2023, 20.30 οργανώνεται διαδικτυακή συζήτηση στο https://us02web.zoom.us/j/85395573471 με στόχο την προσέγγιση της θεωρητικά ισχύουσας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την οποία εντοπίζεται πολύ μεγάλη «άγνοια» των κανόνων «εμπλοκής». Πληροφορίες κ Αργύρης Μπαϊραχτάρης-6979497130 & κα Μάγδα Κοντογιάννη-6932094231

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, AgroBus