Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Πρεμιέρα αιτήσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ – Έως και 60% οι ενισχύσεις

Σε λειτουργία θα τεθεί από σήμερα Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ. η πλατφόρμα app.opske.gr για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στη δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και στο πλαίσιο των οποίων δίνονται ενισχύσεις έως και 60%.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα για τις δράσεις αυτές μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός και πως οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δέσμη Δράσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ή να ανατρέξουν:

Α. Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Β. Στην ιστοσελίδα της Δράσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr

Γ. Στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του www.efepae.gr

Οι δράσεις αυτές έχουν συνολικό προϋπολογισμού ύψους 300.000.000 ευρώ και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Επίσης επισημαίνεται πως η δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΕΣΠΑ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τρεις δράσεις
Η δέσμη χωρίζεται σε τρεις δράσεις:

Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%.
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 650.000​​ ευρώ.

Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:
Η δράση αυτή αφορά αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ.

enikonomia.gr