Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου: Χορήγηση υγειονομικού και ιατρικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Κορίνθου

Ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.) χορήγησε για τις όποιες νοσηλευτικές ανάγκες θα δημιουργηθούν στο μέλλον υγειονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό στο Γ.Ν. Κορίνθου.

Την παράδοση του υλικού έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Καρυώτης Γιώργος.