Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παρουσίαση των προγραμμάτων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στο Επιμελητήριο Κορινθίας -VIDEO

H επίσημη παρουσίαση των προγραμμάτων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»  του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027 στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενημερωτικών εκδηλώσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα). Ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ στην πρόσκληση συμμετέχει και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας. 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Γι’ αυτό το λόγο επιχορηγεί τις επιχειρήσεις  για σχετικές επενδύσεις όπως η απόκτηση εξοπλισμού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η ψηφιακή ασφάλεια και η συμβουλευτική ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.  Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών. Υπενθυμίζεται ότι η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» προβλέπει ενίσχυση των επιχειρήσεων με ποσοστά έως και 60% για επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν επενδυτικά σχέδια από 18.000 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 300.000.000 €. Η έναρξη υποβολών για το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από 23/02/2023 και οι δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές για υποβολή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο άρθρο για τη δράση, όπως αυτό είχε δημοσιευθεί στο site του Επιμελητηρίου: Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Επιμελητήριο Κορινθίας (korinthiacc.gr)

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 22/03/2023. Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας. Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις:1) Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€. 2) Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€.