Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε χθες Τρίτη 16 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του πρακτικού (2) ‘ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης’ στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων), για την συντήρηση κατά τμήματα και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην παλαιά εθνική οδό 7 Κορίνθου – Αργους, έργο με προϋπολογισμό 930.000 ευρώ. 

Ενέκρινε επίσης το πρακτικό (2) ‘ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης’ στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επισκευή και αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο στο Κιάτο καθώς και της κοίτης του, από την παραλιακή γέφυρα έως την παλαιά εθνική οδό, για την αντιπλημμυρική προστασία, έργο με προϋπολογισμό 295.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε ακόμα το πρακτικό (2) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση της με προϋπολογισμό 598.058 ευρώ μελέτης κατασκευής ισόπεδων κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λακωνίας, καθώς και το 1ο πρακτικό δημοπρασίας -στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου στον Δήμο Ευρώτα.

Σήμερα, εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση διεξαγωγής ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το με προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου Μονεμβασία – Αγιος Φωκάς.

Tέλος, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, μεταξύ άλλων, την διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα α) συντήρησης και αποκατάστασης της βατότητας επαρχιακών και δημοτικών δρόμων στον Δήμο Νότιας Κυνουρία, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, β) συντήρησης και αποκατάστασης της βατότητας επαρχιακών και δημοτικών δρόμων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και γ) συντήρησης και βελτίωσης κατά τμήματα του δρόμου Ελληνικό – Μονή Προδρόμου – Στεμνίτσα, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.