Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑΡΘΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλενα Κονομόδη: Στους 190.000 αναρτημένους πλειστηριασμούς μέσα στο 2023 απαντάμε με ένα Νέο Ολιστικό Σχέδιο Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους

Της Έλενας Κονομόδη,

Υπ. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας,

Δικηγόρου, LLM Τραπεζικού Δικαίου

 

              190.000 αναρτημένοι πλειστηριασμοί μέχρι τέλους του 2023… Ανάμεσά τους πολλές α΄κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι. Μάλλον για τη ΝΔ είναι «ντεμοντέ» η προστασία τους, εμείς βέβαια θα το λέγαμε ότι είναι απούσα οποιαδήποτε πολιτική βούληση για διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους και προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών!
Πιο συγκεκριμένα: (α) Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε τον νέο πτωχευτικό κώδικα (ν.4837/2020) με τον οποίο ουδεμία πρόβλεψη σε προστασία της περιουσίας του οφειλέτη έκανε, αλλά ούτε καν σε προστασία της α΄κατοικίας του! Δηλαδή, προέβλεψε  τη νομική δυνατότητα διαγραφής των χρεών υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί ο οφειλέτης στο Δικαστήριο να χάσει το σπίτι του!

(β) Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αντί να ενισχύσει όπως έπρεπε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ούτως ώστε το εισόδημά τους να επαρκεί για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, προέβη στη θέσπιση μιας ελάχιστης συνεισφοράς  του Δημοσίου (ν.4714/2020 και 4790/2021) για  χρονικό διάστημα λίγων μηνών, η οποία απεδείχθη παντελώς αναποτελεσματική, τρανή απόδειξη αυτού ήταν η «νέα γενιά» κόκκινων δανείων που προέκυψε μετά την πανδημία.

(γ)  Θέσπισε μια διαδικασία πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4837/2020) με την οποία θεωρητικά θα ρυθμίζονταν όλα τα χρέη κάθε οφειλέτη (τράπεζες, funds, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), όμως στην πράξη η πλατφόρμα αυτή απεδείχθη παντελώς δυσλειτουργική (δε μπορούν καν να οριστικοποιήσουν οι οφειλέτες τις αιτήσεις τους) και αναποτελεσματική, αφού συμφέρουσες προτάσεις ώστε να προβούν σε συμφωνία έλαβε μόλις το 3% (!), δηλαδή μόλις 1.500 πολίτες σε ολόκληρη  τη χώρα!

(δ) Νομοθέτησε το σχέδιο «Ηρακλής», ώστε δίνοντας το Δημόσιο 19 δις ως εγγυήσεις να πάρουν τα ιδιωτικά funds στο μισό της αξίας τους τα κόκκινα δάνεια χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους οφειλέτες να μπορέσουν να αγοράσουν τα δάνειά τους και να ξεμπερδέψουν δια παντός από τον βραχνά του δανείου τους! Σήμερα μάλιστα είναι ορατός ο κίνδυνος να εγγραφούν αυτά τα 19 δις στο δημόσιο χρέος  της χώρας!

(ε) Άφησε τράπεζες και funds να δράσουν παντελώς ανεξέλεγκτα, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και εποπτεία και χωρίς κανένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για 190.000 προσδιορισμένους πλειστηριασμούς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023  (ΚΑΙ α΄κατοικιών!), τα funds σήμερα να ελέγχουν 700.000 ακίνητα αξίας άνω των 40 δις και να οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια  σε μεταβίβαση του πλούτου των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τις προτάσεις του με σαφήνεια, με τις οποίες απαντά με αίσθηση  καθήκοντος απέναντι σε όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης, με ενσυναίσθηση και με την πεποίθηση ότι χωρίς ουσιαστική κρατική παρέμβαση δε μπορεί το κοινωνικό αυτό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί οριστικά και αποτελεσματικά

Στο πρόγραμμά μας δεσμευόμαστε:

(α) Για πάγωμα των πλειστηριασμών α’ κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης και

(β) Άμεση δυνατότητα ρύθμισης χρεών, με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας με πρόβλεψη για δυνατότητα 120 δόσεων για την αποπληρωμή του υπολοίπου.

Το πρόγραμμά μας, το οποίο αποτελεί και τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση, πιο αναλυτικά έχει ως εξής:

(α) Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης οφειλών, με προστασία της κύριας κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές προς “θεσμικούς” πιστωτές. Οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής είναι η απουσία καταδολιευτικής ή απατηλής συμπεριφοράς και η υποχρέωση ειλικρίνειας (άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου). Οι ειδικές προϋποθέσεις είναι το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη να μην ξεπερνάει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία του υπό προστασία ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη).

(β)  Πρόβλεψη διαδικασίας δύο σταδίων:

Το πρώτο στάδιο αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα με υποχρεωτικότητα για τον πιστωτή, τόσο ως προς τη συμμετοχή όσο και ως προς το αποτέλεσμα της παραγόμενης ρύθμισης. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής, όποια πράξη αναγκαστική εκτέλεσης (δηλ.πλειστηριασμός, κατάσχεση κ.λπ.) επιχειρηθεί να διενεργηθεί θα είναι άκυρη. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές: 1.Ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της (από 40% έως 60%) και σύντομη διάρκεια αποπληρωμής (από 5 έως 10 έτη). Δυνατότητα κρατικής επιδότησης των δόσεων (έως 50%) με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. 2.Ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής (από 10 έως 35 έτη) και χαμηλές δόσεις (έως τα 3/10 του διαθέσιμου εισοδήματος, με σταθερό επιτόκιο 2%). Καταβάλλεται το 100% της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου. Για ευάλωτες κατηγορίες οφειλετών, προβλέπεται επιδότηση της αποπληρωμής των δόσεων. Τα ισχύοντα όρια ευαλωτότητας διευρύνονται κατά 50%.Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δικαστική προσφυγή, για τον οφειλέτη, εάν δεν συμμετείχαν οι δανειστές στο εξωδικαστικό στάδιο, ή θεωρεί ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε η αίτηση ρύθμισης στον εξωδικαστικό, ή κρίνει τη ρύθμιση ως μη βιώσιμη, για τον πιστωτή, αν διαφωνεί με την απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη στον εξωδικαστικό, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου.

Το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και εν γένει της υπερχρέωσης μπορεί και πρέπει να λυθεί, επαφίεται στην πολιτική βούληση και στη διάθεση της Πολιτείας για ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση. Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να βρεθούμε για άλλη μα φορά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας!