Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 10η Αυγούστου 2023 Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για εγγραφή ποσού 300,00€ για αμοιβή μηχανικού για  ρύθμιση και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτηρίων του Δήμου
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023   για  καταβολή ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 88/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023.
 5. Έγκριση καταβολής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο   Φορέων Διαχείρισης Στερεών  αποβλήτων   Περιφέρειας Πελοποννήσου» α)  ποσού        20858,16€    για το μήνα Μάιο  έτους 2023   και β) ποσού 19018,80 € για το μήνα Ιούνιο  έτους 2023   για τη χρήση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) του έργου  «Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
 6. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση Μητράκου Ευάγγελου του Παναγιώτη
 7. Περί τροποποίησης της αριθμ. 3/8/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»» λόγω νέας τοποθέτησης Διευθυντών
 8. Περί τροποποίησης της αριθμ. 3/9/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»» λόγω νέας τοποθέτησης Διευθυντών.
 9. Έγκριση της με αριθμ. 8/31/2023 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για    καταβολή ποσών σε υπαλλήλους σύμφωνα με την αριθμ. 89/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως της εταιρείας Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε. αναδόχου του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού από κόμβο Αρχ.Νεμέας-Δερβενάκια Μυκήνες Νομού Αργολίδας»
 11. Διορθώσεις – διαγραφές-μεταφορές χρεώσεων χρηματικών καταλόγων δημοτικών τελών.
 12. Κατανομή των εγκεκριμένων  ανθρωποωρών  για το  προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το
  διδακτικό έτος 2023-2024 σε θέσεις   μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης
 13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τεσσάρων στύλωνμε φωτιστικάσώματα στην Κ. Λεοντίου ποσού 4.629,66 €.
 14. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος για τη σύνδεση με το Δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του ακινήτου /εγκατάστασης στη διεύθυνση ΠΕΤΡΙ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ στην Κ Πετρίου ποσού 486,51€.
 15. Επιστροφή καταβληθέντων αποδοχών μηνός Νοεμβρίου 2021 λόγο θανάτου την 03-11-2021 του μονίμου υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Νεμέας Βανικιώτη Γεωργίου
 16. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2024
 1. Άδεια ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ για εγκατάσταση εργαστήριου «Σ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.ΕΡ. & Μ. TECH»
 2. Άδεια ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ για εγκατάσταση «Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο Οίνου» ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Άδεια ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ για εγκατάσταση «Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο Οίνου» ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ