Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξενυχτούν για να βγάλουν ταυτότητα πριν έρθει «το τσιπάκι»

Ουρές σχηματίζονται στην Κοζάνη, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο, για να βγάλουν ταυτότητα και να προλάβουν τις νέες.

Καθημερινό φαινόμενο είναι οι μεγάλες ουρές που σχηματίζονται έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, από δεκάδες πολίτες που σπεύδουν να αλλάξουν την παλιά τους ταυτότητα και να προλάβουν πριν έρθουν οι νέες ψηφιακές ταυτότητες, που θα αρχίσουν να εκδίδονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Τις φωτογραφίες από τις ουρές δημοσιεύει το kozanimedia.gr, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περισσότεροι δεν θέλουν να υποχρεωθούν να αλλάξουν ταυτότητα τον Σεπτέμβριο καθώς θεωρούν ότι θα υπάρχει «τσιπάκι» που θα εντοπίζει τον κάτοχο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν και πολίτες που βρέθηκαν έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης κάποιοι εξ αυτών… ξενύχτησαν, προκειμένου να προλάβουν την έκδοση ταυτότητας.

Νέα ταυτότητα: Τα δικαιολογητικά για έκδοση ή αντικατάσταση

Μία φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick) τηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η εν λόγω φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.
Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου.

Αίτηση έκδοσης αντικατάστασης

Το παλαιό δελτίο ταυτότητας σε περιπτώσεις αντικατάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.
Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης προσωποποίησης. Σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος θα καταβάλλεται και επιπλέον παράβολο.
στ) Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και όνομα μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση.
ζ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή ομάδας αίματος.
η) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις περιπτώσεις έκδοσης αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα.
θ) Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.