Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 7η Δεκεμβρίου 2023 Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 890,00€ που αφορά την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Περί: Μεταβολής στο 1ο ΕΠΑΛ Νεμέας για το Σχολικό έτος 2024-2025.
  4. Έγκριση της με αριθμ. 44/2023 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
  5. Έγκριση της με αριθμ. 45/2023 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 (ΟΜΑΔΑΙ).
  6. Έγκριση της με αριθμ. 46/2023 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2023.
  7. Άδεια ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ για εγκατάσταση «Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο Οίνου»Λαυκιώτη Παναγιώτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                                        

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ