Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μαίναλο: Αιολικό ανάμεσα σε Βυτίνα, Ελάτη, Μεθύδριο, Αλωνίσταινα, Πιάνα, Χρυσοβίτσι

Στις 18/12/2023 αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΕΛΓΙΔΞ-0ΣΒ) η Απόφαση Τροποποίησης της Βεβαίωσης Παραγωγού της GREENTOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για Αιολικό στη θέση “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΔΑΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ” (Δημοτικές Ενότητες Γορτυνίας, Φαλάνθου).
Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της από όσους έχουν έννομο συμφέρον, φορείς ή πολίτες. 

Πρόκειται για το αιολικό στην καρδιά του Μαινάλου, εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής και πλησίον αρχαιοτήτων, που η διαβούλευσή του είχε λήξει στις 17/5/2021, στην οποία συμμετείχαν πλήθος φορέων και πολιτών.

Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Δασαρχείου Βυτίνας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, όπως και της μη επιφορτισμένης από την Αδειοδοτούσα Αρχή να γνωμοδοτήσει, Δ/νσης Δασών Αρκαδίας, υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση άνω των δύο ετών για την έκδοση τελικής απόφασης για το έργο!!!

Προκαλεί δε εντύπωση ότι, όχι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά δύο χρόνια μετά τη λήξη της διαβούλευσης, τον Ιούλιο 2023, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και, όπως επισημαίνει, «ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΠΟ». Στη γνωμοδότησή της προτείνει την τροποποίηση της Μελέτης και, μεταξύ άλλων, τη μείωση του αριθμού ανεμογεννητριών καθώς και τη χωροθέτηση ορισμένων από αυτές στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα εξής πολιτισμικά μνημεία:

τις αρχαιότητες του Μεθυδρίου,
το ναό του Αγίου_Ιωάννη και την οικία Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίσι,
το ναό της Παναγίας στο Αρκουδόρεμα.
Η γνωμοδότησή της βασίζεται στην έγκριση υπό όρους της ΜΠΕ του έργου από τη μη επιφορτισμένη από την Αδειοδοτούσα Αρχή να γνωμοδοτήσει Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) και στις προτάσεις που αυτή υπέβαλε, επίσης με καθυστέρηση δύο ετών, στις 16/5/2023 (ΑΔΑ: Ρ9Λ54653Π4-ΣΝΧ)…

Αν και συνήθως οι τροποποιημένες μελέτες τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, είναι πολύ πιθανό η τροποποίηση της συγκεκριμένης μελέτης για το Μαίναλο να μην υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση (άρθρο 6 του ν. 4014/2011)!!!

Στις 19/12/2023 το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών ΠελοπόννηSOS υπέβαλε αίτημα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας για δημόσια ενημέρωση, μεταξύ άλλων, για τις θέσεις και δράσεις τους σχετικά με τις αιτήσεις βιομηχανικών ΑΠΕ στην περιοχή του Μαινάλου, το οποίο δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί.

Αντί να μας ενημερώνουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς για τόσο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους τόπους μας και τις ζωές μας σε αυτούς, απέστειλε το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών ΠελοπόννηSOS στις 28/12/2023 ανοιχτή επιστολή προς την Περιφέρεια, τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και τα ΜΜΕ σχετικά με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο.

Αναμένουμε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Τρίπολης και Γορτυνίας να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της Απόφασης Τροποποίησης για το συγκεκριμένο αιολικό και να παρέχουν πληροφορίες και ενεργή υποστήριξη σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε αυτή.

SOS Μαίναλο